Defensie wil regels veilig verwerven en gebruiken materiëel volgen – Aanbestedingsnieuws

Defensie wil regels veilig verwerven en gebruiken materiëel volgen

©Defensie 2022

Defensie heeft bekendgemaakt dat de regels voor het veilig verwerven en gebruiken van materieel moeten worden gevolgd. Staatssecretaris Christophe van der Maat heeft dat laten weten, naar aanleiding van een ongeval met een Zodiac-boot. Het was een zwaar ongeval waar een van de gewonden blijvend letsel aan heeft overgehouden.

Op 10 november 2020 deed zich bij het Korps Commandotroepen (KCT) een ongeval voor met een Zodiac verkenningsboot waarbij twee militairen gewond
raakten. Tijdens het bijvullen van de Zodiac met perslucht bliezen zij per vergissing de hogedrukbodem van de boot op in plaats van de kiel. Daardoor liep
de druk in de hogedrukbodem te hoog op, zo concludeerde de Inspectie Veiligheid Defensie.

Hier moet meer aandacht voor komen, volgens staatssecretaris Christophe van der Maat in reactie op het onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over een ongeval met een Zodiac-boot in november 2020. 2 militairen van het Korps Commandotroepen (KCT) raakten destijds zwaar gewond toen de bodem ontplofte van de rubberen verkenningsboot die zij met lucht vulden.

De IVD beveelt aan dat Defensie bij het inkopen van nieuw materieel een uitgebreide risicoanalyse uitvoert. Om zo vast te stellen of het materieel geschikt is voor de beoogde taak en op een veilige manier kan worden gebruikt. Ook moeten de risico’s en procedures bekend zijn bij gebruikers. Hoewel dit al beleid is, moet er volgens Van der Maat dus meer aandacht komen voor het nakomen van deze regelgeving.

In dat rapport staat iver het ongeval het volgende:

De inspectie komt tot de volgende aanbevelingen voor Defensie:
• Voer bij de verwerving van nieuw materieel een uitgebreide risicoanalyse uit om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor de gewenste toepassing en veilig kan worden gebruikt. Betrek hierbij ten minste de verwerver, de instandhouder en de gebruiker.
• Stel voorafgaand aan de ingebruikname van nieuw materieel zeker dat een gedegen RI&E wordt uitgevoerd, waarin ten minste de risico’s die zijn
geïdentificeerd bij de verwerving zijn opgenomen.
• Stel zeker dat alle risico’s, beheersmaatregelen en procedures die verband houden met het gebruik van nieuw materieel bekend zijn bij gebruikers.
• Zorg voor de tijdige en juiste registratie van nieuw materieel in onderhoudsprogramma’s. Hierdoor kunnen alle partijen die bij het technisch beheer en onderhoud betrokken zijn hun rol spelen.
De inspectie adviseert Defensie het volgende om het lerend vermogen te versterken:
• Maak kennis over risico’s, opgedaan tijdens het gebruik en onderhoud van materieel, beschikbaar voor gebruikers van vergelijkbaar materieel alsmede
leveranciers en fabrikanten.

In reactie op het ongeval zijn binnen Defensie al verschillende maatregelen genomen. Zo is direct na het ongeluk besloten tot nader order geen gebruik meer te maken van de Zodiac-boten. Verder heeft de vaarschool van het KCT een instructievideo opgenomen, waarin de procedures worden uitgelegd. Ook is de risico-inventarisatie en -evaluatie voor de Zodiac geactualiseerd. Hierin staan de risico’s van het hanteren van het (bij)vulsysteem expliciet vermeld.

Bron: Defensie/Inspectie Veiligheid Defensie, 20 mei 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *