Defensie wil opdracht onderhands gunnen aan Thales Nederland – Aanbestedingsnieuws

Defensie wil opdracht onderhands gunnen aan Thales Nederland

© ZaZ 2017

Een overheidspublicatie met de naam Onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘ESSM Block 2 Verwerving en Integratie’ klinkt zo vaag, dat móet je wel lezen. En inderdaad. Het blijkt te gaan over de aanbesteding van luchtverdedigingsraketten. De raketten zijn bedoeld voor de fregatten van de Koninklijke Marine. Blijkens de brief woordt het naar verwachting voltooid in 2023. De opdracht wordt onderhands aanbesteed met een beroep op een uitzonderingsbepaling voor de nationale veiligheid in het EU Werkingsverdrag.

De brief zegt er het volgende over:

De Koninklijke Marine moet beschikken over LC-fregatten die met de modernste dreiging kunnen omgaan. De twee LC-fregatten die als laatste van de vier uitstromen, gaan die capaciteit krijgen. Daarvoor krijgen ze de nieuwe versie van de APAR-radar, waarmee ze alle eigenschappen van de Block 2 raket kunnen gebruiken. Ze hebben dan de modernste technologie en ze zijn goed bestand tegen de dreiging van moderne antischipraketten.

Defensie is voornemens om de integratieopdracht zonder concurrentie aan te besteden bij Thales Nederland, dat ook de producent is van de huidige APAR-radar en het vuurleidingssysteem. Daarbij maakt Defensie gebruik van art. 346 VWEU (Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie) dat de mogelijkheid biedt af te zien van een Europese aanbesteding op grond van wezenlijke belangen van nationale veiligheid. Zoals uiteengezet in de Defensie Industrie Strategie[1] beschouwt Nederland de marinebouw en radartechnologie als sectoren die we in Nederland willen behouden en versterken. De aanwezigheid in Nederland van geavanceerde kennis en industriële capaciteiten op deze gebieden biedt de beste garantie op inzetzekerheid van de bovenwaterschepen van de Koninklijke Marine.

[1] Kamerstuk 31 125, nr. 90 van 15 november 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *