Marktconsultatie renovatie Museum Boijmans Van Beuningen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie renovatie Museum Boijmans Van Beuningen

Impressie: © Gemeente Rotterdam

In december 2021 is door de gemeenteraad Rotterdam een besluit genomen voor een renovatie aanpak voor het Museum Boijmans Van Beuningen (MBVB) . De renovatie-aanpak voorziet in de renovatie en restauratie en het in ere herstellen van de bouwdelen Van der Steur en Bodon, de realisatie van een volwaardig logistiek centrum ‘Belvedère’ (vanaf Westzeedijk deels verdiept door het Museumpark) en een uitnodigende en toegankelijke entree aan de Museumparkstraat. Bij oplevering staat er een hersteld museum dat voldoet aan vigerende wet- en regelgeving, een welkom biedt aan bezoekers en dat, als mogelijkheden zich voordoen, in de toekomst nog kan doorgroeien naar een museum dat de volledige ambitie waar maakt.

Het cluster stadsontwikkeling, afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam is zich aan het voorbereiden op een keuze voor een nieuwe overeenkomst inzake de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. De gemeente heeft het voornemen om eind 2022 / begin 2023 een aanbesteding te starten. Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de gemeente een marktconsultatie. Een marktconsultatie is een door de gemeente georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over de voorgenomen opdracht. De gemeente wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. De marktconsultatie stelt de gemeente tevens in staat om inzicht te verkrijgen in welke mate marktpartijen / ondernemers aan de behoefte van de gemeente kunnen voldoen.

De gemeente wil de mogelijkheden van de markt optimaal benutten en luisteren naar aandachtspunten vanuit de markt. Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente:
a) input te vergaren voor de inrichting van de aanbestedingsstrategie, contractvorm en contractuitvoering;
b) zoveel mogelijk partijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken;
c) het toetsen van eigen uitgangspunten en aannames;

De marktconsultatie is voor de gemeente een hulpmiddel om de aanbestedingsstukken op een passende wijze te kunnen opstellen met in achtneming van de meest actuele kennis uit de markt. Voor partijen is deelname aan de marktconsultatie interessant om voortijdig inzicht te verkrijgen in de aspecten die de gemeente betrekt bij de inrichting van de aanbesteding en het later op te stellen Programma van Eisen (PvE) / de aanbestedingsstukken.

De gemeente heeft de start van de marktconsultatie openbaar aangekondigd op Tenderned. Op deze wijze kunnen alle partijen zich in kennis stellen van de start van deze marktconsultatie. Tevens heeft de gemeente een aantal partijen, waarvan zij meent dat deze geïnteresseerd zijn in deelname aan de marktconsultatie, geattendeerd op deze aankondiging. In verband met een redelijke tijdsinvestering voor zowel de gemeente als deelnemers, kan de gemeente op basis van de schriftelijke beantwoording een aantal partijen uitnodigen voor een gesprek. De gemeente zal de partijen uiterlijk een week voorafgaand aan de datum daarvoor uitnodigen. Het eventuele gesprek vindt naar verwachting plaats in de week van 6 tot en met 10 juni 2022, op
een locatie in de gemeente Rotterdam. Iedere partij wordt afzonderlijk uitgenodigd en het gesprek duurt maximaal een uur.

Bron: Tenderned zaterdag 30 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260081

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *