Brandslangenwasmachine marktconsultatie Veiligheidsregio Gelderland. – Aanbestedingsnieuws

Brandslangenwasmachine marktconsultatie Veiligheidsregio Gelderland.

Aanbestedingsnieuws is door alle redactionele medische toestanden dit weekend aan het nagaan welke opvallende marktconsultaties we gemist hadden. Een daarvan is die van Veiligheidsregio Gelderland voor een brandslangenwasmachine. VRGZ wenst in een marktconsultatie informatie te vergaren over de (markt- en product ) ontwikkelingen van brandslangenwasmachines teneinde een afweging te kunnen maken in de inrichting van de onderhoudsprocessen in het kader van schoon werken.
Het gaat daarbij om: 161226 Marktconsultatie brandslangenwasmachine

De VRGZ voert een marktverkenning uit om input te krijgen op de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden.
Ondernemingen wordt gevraagd om input te genereren op geformuleerde vragen, in de vorm van schriftelijke beantwoording eventueel gevolgd door een gesprek.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De VRGZ zorgt voor een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brand

Voorbeeld van een simpele brandslangenwasmachine.
Foto: © Stoel Trading

weerzorg. Dit doet zij samen met de 14 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

VRGZ kent de sectoren Brandweerzorg, Ambulancezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering.

Binnen de Sector Brandweerzorg zijn ruim 750 brandweervrijwilligers actief. De VRGZ beschikt over 36 brandweerposten. Voor onderhoud van materieel beschikt de VRGZ over twee servicewerkplaatsen voor voertuigen en bepakking: brandweerpost Geldermalsen (SC West) en brandweerpost-centrum Nijmegen (SC Oost). Daarnaast beschikt de VRGZ over twee servicewerkplaatsen voor PBM’s en serviceplaatsen voor specialistische taken (redgereedschap, oppervlaktewaterredding etc.).

Meer informatie over de VRGZ en de organisatiestructuur kunt u vinden op www.VRGZ.nl.

https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=161226

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *