Cornelissen: EU laat dubbele inschrijvingen toe – Aanbestedingsnieuws

Cornelissen: EU laat dubbele inschrijvingen toe

Het is toegelaten om meerdere malen in te schrijven op een aanbesteding, en bovendien dat een inschrijver geen openheid hoeft te geven over de onderlinge samenhang. Dat concludeert Frank Cornelissen van advocatenkantoor Dirkzwager, aan de hand van twee uitspraken van dit jaar van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Een aanbestedende dienst mag een inschrijver niet op voorhand uitsluiten om de enkele reden dat er meerdere inschrijvingen zijn ontvangen. Advocaat aanbesteding & bouw Frank Cornelissen heeft een blog over de uitspraken geschreven.

Daaruit trekt Cornelissen een opvallende conclusie. Hij concludeert dat inschrijvers zich moeten houden aan de onafhankelijkheid van hun inschrijvingen.

 

Inschrijvers uit hetzelfde concern moeten (uiteraard) de onafhankelijkheid van hun eigen inschrijving bewaken. In het kader van een mogelijk te leveren (tegen)bewijs van onafhankelijkheid, raad ik hen aan de genomen maatregelen (“Chinese walls”) goed te documenteren. Denk aan:

  • Aparte tenderteams;
  • Andere vertegenwoordigers (bestuurders of gevolmachtigden);
  • Geheimhoudingsverklaringen van betrokken medewerkers.

 

De conclusie is volgens de redactie van Aanbestedingsnieuws opvallend niet zozeer vanwege aanbestedingsrecht maar de strekking van de werking van het Unierecht. Het roept de vraag op in hoeverre sprake is van directe werking van het Unierecht in het nadeel van niet-statelijke partijen, zoals burgers en ondernemers. Dat is eens te meer zo omdat via de rechtsbeschermingsrichtlijn bedrijven via de aanbestedende dienst ook klachten tegen andere bedrijven aanspannen wegens fouten in hun inschrijvingen. Is er sprake van omgekeerde verticale werking van het Aanbestedingsrecht?

Zie verder

HvjEU 17 mei 2018, C‑531/16, Šiauliai
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:324

HvjEU 18 februari 2018,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:78

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *