Contractstandaarden Jeugd vastgesteld door de ALV van de VNG – Aanbestedingsnieuws

Contractstandaarden Jeugd vastgesteld door de ALV van de VNG

Samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten ontwikkeld. Met deze contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de ALV van de VNG op 2 december zijn de contractstandaarden met een ruime meerderheid van 97,95 procent van de stemmen vastgesteld.

Ook zijn de standaarden verbindend verklaard. Dit betekent dat de toepassing van de contractstandaarden voor leden van de VNG verplicht is. Er is sprake van zogenaamde ‘zelfbinding’.

Randvoorwaarden gestandaardiseerd

©Rawpixel; Pixabay 2018
https://pixabay.com/nl/business-kantoor-contract-3167295/


De contractstandaarden jeugd hebben betrekking op de randvoorwaarden in een contract (de zogenoemde niet-kernbedingen). Dit zijn bepalingen die faciliterend van aard zijn. Het gaat dan om zaken zoals privacybepalingen, berichtenverkeer, invulling partnerschap, voldoen aan wettelijke eisen (waaronder gemeentelijke verordening) en indexering. De kernbedingen (zoals prijs en producten) en de algemene voorwaarden in een contract zijn niet gestandaardiseerd. Hierdoor behoudt de gemeente haar beleidsvrijheid op inhoud en transformatie.

Karin van Gelderen, directeur Ketenbureau i-Sociaal Domein: “De vaststelling van de contractstandaarden jeugd door de ALV van de VNG is een belangrijke mijlpaal in de vereenvoudiging van de uitvoering. De uniformiteit in randvoorwaarden leidt tot minder administratieve lasten, minder discussie tijdens de contracteringsfase en minder fouten. Tegelijkertijd is het ook pas een begin. We kunnen nog meer vereenvoudigen en standaardiseren om de Jeugdzorg en Wmo betaalbaar én bereikbaar te houden.”

Aanleiding voor contractstandaarden
De decentralisatie van de jeugdhulp heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal organisaties dat jeugdhulp inkoopt. Er wordt op dit moment bij meer dan 4.000 aanbieders jeugdhulp ingekocht voor ruim 440 duizend jeugdigen op jaarbasis. Een onbedoeld bijeffect is dat er een enorme variatie is ontstaan in contractuele bepalingen die veelal hetzelfde regelen. Vervolgens zorgt deze grote diversiteit in contracten ook tot voor veel administratieve lasten in de uitvoering van de administratieve processen. En in de contracteringsfase vraagt de afstemming over deze randvoorwaarden vaak veel tijd. Daarom heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders gewerkt aan het opstellen van contractstandaarden jeugd.

Implementatie
Nu de contractstandaarden zijn vastgesteld start het Ketenbureau i-Sociaal Domein met de implementatie. Meer informatie over de implementatie alsmede de contractstandaarden zelf, vindt u in de community ‘Contractstandaarden Jeugd’ op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Bron: Persbericht, Ketenbureau i-Sociaal Domein, 2 dcember 2022

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *