Alseen combi van Ballast Nedam en Fluor gaat A27 verbreden – Aanbestedingsnieuws

Alseen combi van Ballast Nedam en Fluor gaat A27 verbreden

ALSÉÉN, een combinatie van Ballast Nedam en Fluor, krijgt de voorlopige gunning voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Everdingen en Hooipolder. Het traject is een bekend knelpunt uit de file top-10, waar het momenteel plek 3 bezet. Het traject is volgens Rijkswaterstaat intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer.

©Rws 2014 Breda Luchtfoto thv a27

Naast de verbreding van 40 km snelweg wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, worden de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen vervangen en wordt een aansluiting gemaakt voor het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

Het betreft hier een contract dat door middel van de 2-fasen aanpak is vormgegeven. De 2-fasen aanpak is ontwikkeld binnen het samenwerkingsprogramma waarin het Rijk en de markt gezamenlijk werken aan een meer vitale infrasector. In de 2-fasen aanpak worden de risico’s en onzekerheden in dit type complexe projecten meer in gezamenlijkheid tussen Rijkswaterstaat en de aannemer geadresseerd. Dit leidt tot een betere beheersing en een stabielere realisatiefase.

Sander Lefevre namens ALSÉÉN: ‘Ballast Nedam en Fluor zijn verheugd met de voorlopige gunning en kijken uit naar de aanstaande samenwerking met Rijkswaterstaat om dit vernieuwende project tot een toonbeeld te maken van onze infrasector.’

Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom:

’Deze gunning markeert een belangrijke stap. Samen met ALSÉÉN gaan we er voor om de snelweg A27 uit de file top-10 te halen. Met het project vernieuwen we de infrastructuur en verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid voor de komende decennia. De weggebruiker gaat hier zeker de vruchten van plukken.’

[…]

Blom: ‘Samen met de markt werken we aan doelmatigheid en efficiëntie. Met de 2-fasen aanpak worden risico’s beter beheerst en eerlijker verdeeld. Hiermee dragen we bij aan een gezonde infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. Daar hebben we allemaal baat bij.’

Kijk voor meer informatie over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder op de website van A27 Houten-Hooipolder.(externe link)

NDR:

Aanbestedingsnieuws herinnert er nog maar eens aan dat het een wiskundige feitelijkheid is dat een wegverbreding niet kan worden ingezet voor filevermindering. Files worden veroorzaakt door een grote tegelijktijdige vervoersbehoefte bij voertuigen met verschillende snelheden, en dus niet door een smalle weg. In het persbericht van Rijkswaterstaat wordt een dergelijke ambitie toch als feit gemeld. Aanbestedingsnieuws verklaart dit citaat uit het persbericht dan ook maar als fake news:

Met de verbreding van 40 km snelweg op één van de belangrijkste trajecten tussen Midden- en Zuid-Nederland pakken we dit fileleed aan.

Wat zeg je? Aanpakken? Nee je pakt helemaal niks aan. Want met deze aanpak wordt het probleem alleen verergerd. Meer weg leidt tot meer vraag. En dus meer congestie. Een coördinatieeprobleem dat wordt “opgelost” door meer ongecoördineerde projectielen toe te voegen, wordt niet werkelijk opgelost. Een evidentie voor iedereen die niet wordt betaald door de overheid om het tegengestelde te beweren.

Er zullen belangrijke wetenschappelijke artikelen van zijn maar daar verwijzen we niet naar want dit is echt middelbare school wiskunde materiaal, een wegverbreding helpt niet tegen files. Tatoueer het op je voorhoofd.

We hebben het zelf nog maar 1000x eerder gezegd, talloze anderen ook, en toch blijft het maar doorgaan:

Zie onder andere

En het rare is, andere mensen zeggen het ook, zou het soms waar zijn:

https://decorrespondent.nl/8414/meer-asfalt-leidt-altijd-tot-meer-files-toch-geven-we-er-elk-jaar-een-miljard-euro-aan-uit/884707489050-f0774bdc

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *