Contract regiovervoerder Utrecht stilzwijgend verlengd – Aanbestedingsnieuws

Contract regiovervoerder Utrecht stilzwijgend verlengd

Een contract voor regiotaxi in de provincie Utrecht met De Vier Gewesten (DVG) is verlengd door de provincie Utrecht zonder dat de gemeente Utrecht daarvan op de hoogte is gesteld. DVG voerde de opdracht al uit van 2007 tot 2014 en won in 2016 opnieuw het vervoerscontract. Dat contract werd heraanbesteed vanaf 2016 omdat vervoerder Willemsen de Koning de opdracht teruggaf. De gemeentelijke PvdA uit Utrecht noemt het opmerkelijk omdat juist 5 dagen eerder de regiovervoerder wegens wanprestatie aansprakelijk is gesteld.

De Vier Gewesten is voor de tweede keer binnen een jaar in gebreke gesteld. De dienstverlening zou ver onder de maat zijn.  ‘Het is een slechte zaak dat de regiotaxi niet op tijd rijdt’, zegt PvdA Raadslid Maarten van Dijk uit Stichtse Vecht. ‘Zeker voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat zij kunnen rekenen op goed en betrouwbaar vervoer’. ‘Als de dienstverlening telkens langs het randje van in gebrekestelling scheert, moet je je afvragen of dit nog wel houdbaar is op de lange termijn’. Tegen de verlening van het huidig contract liep een door ZCN aangespannen rechtszaak, waarmee de gunning al was uitgesteld tot 1 oktober 2016. De contracten daarvoor lopen tot 15 augustus 2018 en kunnen dan nog met een periode van twee jaar worden verlengd.

‘Misschien stelt de provincie te hoge eisen voor het beschikbare budget’, zei daarentegen Utrechts Statenlid Julie d’Hondt(ook PvdA) eerder deze week. “De aanbesteding loopt in 2018 af, met een optie voor verlenging van twee jaar. ‘We roepen de gemeenten en de provincie op om het aanbestedingsproces nog eens goed tegen het licht te houden.”

Die uitlatingen van het Statenlid blijken echter helemaal niet te kunnen, want het contract met De Vier Gewesten is, naar nu blijkt, al verlengd tot 2020. Uit een memo (d.d. 7 september 2017) van Gedeputeerde Verbeek-Nijhof aan de commissie MME (Provinciale Staten Utrecht) is naar voren gekomen dat het contract met De Vier Gewesten af zou lopen in 2018. In maart van dit jaar besloten de Colleges van B&W van Utrecht en Stichtse Vecht, zonder de gemeenteraad te informeren, om het contract met DVG te verlengen tot 14 augustus 2020.

Dat doet vermoeden dat De Vier Gewesten toch niet zo slecht levert ten opzichte van wat de provincie Utrecht aan regiotaxi vervoer heeft uitgevraagd. DVG erkent wel zelf dat sprake is van een slechte start. De vervoerder heeft aangegeven dat zij bij de start een foute inschatting heeft gemaakt van het aantal ritten en de tijdsblokken van de ritten. Op 4 oktober 2016 heeft de vervoerder gemeld dat extra taxi’s worden ingezet. Per 11 oktober 2016 kwamen er nog 7 extra voertuigen bij.

Die wanprestatie kan dan ook evenzeer zijn veroorzaakt door een slechte overdracht van de vorige vervoerder, die het contract maar 2 jaar heeft uitgezeten en het daarna zelf in de wilgen hangt. Met als gevolg dat gegevens van mutaties tussen 2014 en 2016 verloren zijn gegaan. Of dat zo is, daarover kan je dan als vakmedia eigenlijk alleen speculeren.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=72274

http://www.regiotaxiutrecht.nl/nieuws/dienstverlening-regiotaxi-utrecht-moet-snel-op-orde

http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/62933685/regiotaxi-utrecht-opnieuw-in-gebreke-gesteld

Opnieuw problemen met Regiotaxi Utrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *