Contract Management: Maas test maaspark Ooijen Wanssum – Aanbestedingsnieuws

Contract Management: Maas test maaspark Ooijen Wanssum

Slechts een maand na de oplevering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt het gebied direct al serieus getest door de Maas. Door de hoge waterstanden stromen sinds afgelopen weekend de hoogwatergeulen in Ooijen en Wanssum mee met de Maas. Ook in delen van de Oude Maasarm stroomt op dit moment Maaswater. Het gaat om het maasgebied ter hoogte van  Venray.

Om te voorkomen dat de Maas tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord Limburg opstuwt tijdens hoogwater is een tien kilometer lange oude Maasarm gereactiveerd, zijn kaden verwijderd en twee hoogwatergeulen gegraven. Dijken zijn aangelegd en verbeterd om de bescherming van 1:/250 per jaar te realiseren. Tegelijkertijd is een nieuwe rondweg om Wanssum aangelegd en geïnvesteerd in de haven van Wanssum.

Limburg is tevreden met het resultaat. Een woordvoerder:

“Het is prachtig om te zien dat het nieuwe gebied doet waarvoor het bedoeld is; ruimte geven aan de Maas. Nu is goed te zien dat de investeringen die de Provincie Limburg de afgelopen jaren deed, hun waarde direct bewijzen. Namelijk onze leefomgeving beschermen tegen hoog water.”

Tegelijk met het bericht van Limburg dat de Maasoevers zijn overtreden, maakte Rijkswaterstaat bekend zich op te maken voor zeer hoge waterstanden van de Rijn. Als de waterstand boven de 12 m boven NAP komt, treden de rivieren buiten de oevers en zijn maatregelen nodig. Door slim watermanagement weet Rijkswaterstaat hoeveel water er aankomt en zorgen we ervoor dat het water vlot en veilig naar de zee kan worden afgevoerd.

“Rijkwaterstaat bereidt zich voor op een hoogwatergolf op de Rijn. Veel regen en smeltwater van sneeuw in het zuiden van Duitsland en Zwitserland zorgen voor een stijging van de waterstand in de Rijn bij Lobith eind deze week tot 14,30 m boven NAP.”

Ook Rijkswaterstraat is tevreden over het Hoogwaterprogramma: Diana Beuting, hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat: 

Door de goede samenwerking is deze mijlpaal gehaald, daar ben ik trots op. Veel bewoners van Limburg zijn door alle maatregelen uit het programma Maaswerken beschermd tegen de hoeveelheid hoogwater die gemiddeld eens in de 250 jaar kan voorkomen. Ook in de toekomst blijven we samenwerken aan hoogwaterveiligheid.’

De door de provincie met het persbericht meegeleverde foto toont inderdaad de overstroomde paadjes in de uiterwaarden. B

De gebiedsontwikkeling voor het MaasPark was gegund aan Dura Vermeer Ploegam

Limburg gunt gebiedsontwikkeling Ooijen Wansum aan Dura Vermeer Ploegam

NDR

U zult het van geen overheidsinstantie horen, maar de hogere rijnwaterstanden worden veroorzaakt door sterk toegenomen kaalkap, dat niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland plaatsvindt, onder meer in het Eiffelgebied. Aanbestedingsnieuws weet dat, omdat het de houtprijs volgt en zelf de kaalkap op vakantie heeft waargenomen. Wereldwijd is de houtprijs sterk gestegen. Het is mede mogelijk gemaakt door Europese regelgeving, die biomassa (verbranden van hout) als duurzaam aanmerkt.

©Limburg 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *