Beheer Parkeervoorzieningen Gemeente Assen – Aanbestedingsnieuws

Beheer Parkeervoorzieningen Gemeente Assen

Laatst geupdate op februari 9, 2021 door redactie

De gemeente Assen heeft het beheer van de gemeentelijke parkeervoorzieningen en de parkeerapparatuur op straat op dit moment uitbesteed aan een marktpartij. De gemeente Assen heeft besloten om het beheer van de parkeervoorzieningen opnieuw aan te besteden aan een hierin gespecialiseerde marktpartij en de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden monitoren. De aanvang van de opdracht voor de nieuwe dienstverlening is gepland per 1-7-2021.
Het gaat om het beheer van de volgende parkeerlocaties.

Locatie capaciteit Functie
Parkeergarage Stadhuis 190 Bezoekers stadhuis en centrum
Parkeergarage De Nieuwe Kolk 550 Bezoekers theater en centrum
Parkeergarage Mercurius 250 Bezoekers centrum
Parkeergarage Triade 550 Bezoekers AH en centrum
Parkeergarage Neptunus 190 Bezoekers AH en centrum
Parkeergarage Drents Museum 245 Bezoekers museum en centrum
Parkeergarage Citadel 600 Bezoekers Mediamarkt en centrum
Parkeergarage Kloosterveste 600 Bezoekers wijkwinkelcentrum

Alle genoemde parkeergarages, parkeerautomaten en Centrale meldkamer in Assen zijn in eigendom en in exploitatie van de gemeente Assen. De parkeergarages zijn 24 uur per dag geopend. De parkeerders , de abonnementhouders, de eigenaren en huurders van eigen parkeerplaatsen kunnen altijd in en uit de garages rijden.

Het beheer van bovengenoemde parkeerlocaties wordt op dit moment overdag van 7.00 uur tot 17.00 uur centraal uitgevoerd vanuit de centrale meldkamer gevestigd aan het Apollopad 72-74. In de nieuwe situatie is het de bedoeling dat dit beheer geheel vanuit een externe meldkamer plaats vindt. De huidige meldkamer maakt onderdeel uit van de parkeergarage Neptunus. In de meldkamer worden intercomoproepen aangenomen en door middel van camera’s toezicht uitgeoefend. De
intercomcentrale is van het merk Commend. De camera’s zijn van het merk Panasonic. Buiten de aanwezigheidstijden wordt de lokale meldkamer doorgeschakeld naar een bij de huidige beheerder in gebruik zijnde centrale meldkamer. Alle zeven parkeergarages in het centrum van Assen zijn voorzien van recent aangeschafte parkeerapparatuur van IP-Parking, voorzien van kentekenlezers en bank- en barcodelezers bij de in- en uitgangen. Het achterliggende softwarepakket Parkbase registreert alle handelingen. Daarnaast wordt het beheer van de 33 parkeerautomaten op straat, geleverd door Taxameter
Centrale, de 15 “stadspaspalen”, geleverd door IP-Parking, op straat in het betaald parkeren gebied door de huidige beheerder uitgevoerd. Met het achterliggende softwarepakket Myparkfolio kan de werking van de parkeerautomaten worden gemonitord.

Het takenpakket waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is, betreft in algemene zin de volgende zaken. Binnen het onderdeel worden de taken verder gespecificeerd.
1. De verzorging van de parkeerdienstverlening op een constant en hoog kwaliteitsniveau;
2. Het schoon, heel en veilig houden van de parkeergarages;
3. Het zorgdragen voor de bediening op afstand van de parkeerapparatuur/intercom vanuit een
in Nederland gelegen meldkamer, voor 24/7 beheer.
4. Het verzorgen van rapportages die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening.
5. Het namens de opdrachtgever vervullen van de rol als gastheer gerelateerd aan het parkeerbeheer;
6. Het uitvoeren van 24/7 parkeerbeheer t.b.v. de parkeervoorzieningen;
7. Het signaleren van vervuiling en uitvoeren van incidenteel en planmatig schoonmaak in de garages;
8. Het uitvoeren van de door de leverancier voorgeschreven technisch beheer m.b.t. het 1e lijnsonderhoud van PMS en Parkeerautomaten.

Door middel van deze aanbesteding wenst de gemeente Assen met één partij een overeenkomst af te sluiten op basis van de wensen en eisen gesteld in dit aanbestedingsdocument en de naar aanleiding van de deze aanbesteding verstrekte aanvullende documenten. De gemeente heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor alle in dit document genoemde taken. De overeenkomst gaat in per 1 juli 2021 en heeft een looptijd van twee jaar. Dus tot 1 juli 2023. De overeenkomst kan na overeenstemming met de partij waaraan de opdracht is gegund eenzijdig door de gemeente tweemaal optioneel worden verlengd voor de duur van twee jaar.

De gemeente organiseert een schouw voor potentiële inschrijvers om de parkeerlocaties te komen bekijken. In verband met COVID-19 heeft inschrijver de mogelijkheid om één iemand aan te melden voor de schouw. De aanmelding vindt plaats via de berichtenmodule van TenderNed, uiterlijk op 12 februari 2021. Naar aanleiding van de aanmelding zal de gemeente wederom via de berichtenmodule in TenderNed contact opnemen met inschrijver om het definitieve tijdstip vast te stellen. Wegens de huidige omstandigheden wenst de gemeente de inschrijver tijdens de schouw te ontvangen bij parkeergarage Neptunes, Apollopad 72 – 74 te Assen. Hier wordt de mogelijkheid gegeven om de beheerlocatie te schouwen. Vanaf daar zal inschrijver een routebeschrijving meekrijgen om de overige locaties zelfstandig te bekijken. Deze overige locaties zijn volledig toegankelijk voor de inschrijver.

Bron: Tenderned 4 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218773

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *