Limburg gunt gebiedsontwikkeling Ooijen Wansum aan Dura Vermeer Ploegam – Aanbestedingsnieuws

Limburg gunt gebiedsontwikkeling Ooijen Wansum aan Dura Vermeer Ploegam

De aanbesteding van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is succesvol verlopen, zo bericht de provincie Limburg. De opdracht ziet toe op het aanleggen van hoogwatergeulen, het verwijderen van kades en het aanleggen van een rondweg. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aan de Combinatie Dura Vermeer – Ploegam de opdracht te gunnen. Deze combinatie heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

Om te voorkomen dat de Maas tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord Limburg opstuwt tijdens hoogwater wordt een tien kilometer lange oude Maasarm gereactiveerd, worden kaden verwijderd en twee hoogwatergeulen gegraven. Dijken worden aangelegd en verbeterd om de bescherming van 1:/250 per jaar te realiseren. Tegelijkertijd wordt een nieuwe rondweg om Wanssum aangelegd en wordt geïnvesteerd in de haven van Wanssum.

Het project draagt bij aan de korte en lange termijn waterveiligheidsdoelstelling van het noordelijke Maasdal. In combinatie daarmee wordt een rondweg aangelegd en natuur ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld.

Het gehele project is geraamd op € 210 mln (prijspeil 2011) waarvan € 75 mln door de regio wordt betaald. De rijksbijdrage (prijspeil 2014) bedraagt maximaal € 123 mln (exclusief € 10 mln vanuit Maaswerken). Daarvan is € 8,3 mln overgeheveld naar de provincie Limburg als bijdrage in de proceskosten. Artikel DF 1.02.01.

 

Bron: Mirt / Provincie Limburg, 26 september 2016

Zie o.a.

http://limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2016/Augustus_2016/Winnaar_aanbesteding_gebiedsontwikkeling_Ooijen_Wanssum_bekend

http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirtgebieden/project_en_programmabladen/596.aspx

 

tenderned-26092016-op-zoek-naar-gebiedsontwikkeling-ooijen

1 thought on “Limburg gunt gebiedsontwikkeling Ooijen Wansum aan Dura Vermeer Ploegam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *