Concurrentiegerichte dialoog Zuidasdok voorlopig gegund aan Heijmans consortium – Aanbestedingsnieuws

Concurrentiegerichte dialoog Zuidasdok voorlopig gegund aan Heijmans consortium

Het project Zuidasdok is voorlopig gegund aan de combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief). Op 19 januari heeft het Opdrachtgeversoverleg (OGO) dit besluit bevestigd. Zuidasdok is een concurrentiegerichte dialoog, van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg.

Bron: Amsterdam.nl

De bedoeling is om de bereikbaarheid van de Zuidas te verbeteren door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten zelf worden aangepast. Het is een Design en Construct contract, waarbij “De opdrachtnemer bedenkt binnen de grenzen van een Programma van Eisen dat de opdrachtgever stelt”.

Juni 2015 heeft het project Zuidasdok voor de Concurrentiegerichte dialoog twee aannemerscombinaties – ook wel ‘consortia’ genoemd – geselecteerd: een combinatie van BAM, VolkerWessels en TBI; en een combinatie van Fluor, Heijmans en HOCHTIEF. Deze laatste heeft nu gewonnen. De definitieve gunning staat gepland voor half februari 2017

Voor Zuidasdok lopen momenteel twee grote procedures, de behandeling van 16 beroepen tegen het Tracébesluit en het bestemmingsplan Zuidasdok en het verstrekken van de kapvergunning voor 14.400 bomen. Het gaat om zoveel bomen, volgens groendeskundige van het stadsdeel, omdat er op het slecht onderhouden stuk spoordijk veel zaailingen staan.  In 2028 is naar verwachting de Zuidasdok gereed.

Beoogd partner voor realisatie Zuidasdok bekend
Voornemen tot gunning aan Heijmans, Fluor en Hochtief (ZuidPlus)
ZuidPlus, de combinatie Heijmans, Fluor en Hochtief is als winnaar uit de bus gekomen in de aanbesteding van het project Zuidasdok. Zuidasdok is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat. Zuidasdok omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en de realisatie van het vernieuwde station Amsterdam Zuid.
De aanbesteding vertegenwoordigt een contractwaarde van €990 miljoen en is hiermee één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment. Dit bedrag ligt 6,6% onder het plafondbedrag dat in de aanbesteding was opgenomen (€1.060.000.000). Het project wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord Holland. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst. Met de bekendmaking van het voornemen tot gunning start nu de Alcatelperiode, waarbinnen het afgevallen consortium eventueel een procedure kan starten. Pas na het verstrijken van de Alcatelperiode kan tot definitieve gunning worden overgegaan.
ZuidPlus wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het gehele project. Na definitieve gunning start ZuidPlus met de opdracht.
De aanpak van de A10, de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de bouw van het nieuwe station Zuid zijn noodzakelijk voor de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied. Door de gedeeltelijke ondertunneling ontstaat nieuwe openbare ruimte en verbetert de leefkwaliteit in het gebied. Ook wordt ruimte gecreëerd voor het station Amsterdam Zuid om uit te groeien tot hoogwaardig openbaar vervoer knooppunt.

Bron: Amsterdam, 19 januari 2016

https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/januari/voorlopige-winnaar/
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/voorlopige-winnaar-aanbesteding-zuidasdok-bekend-heijmans-fluor-hochtief

https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/november/flink-aantal-(bomen/

Zie ook de TenderNed  link
31088539: Realisatie Zuidasdok

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/9f65aabfb29fd3bedb9d9341b7e417fb/cid/529004

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *