Concessieovereenkomst Abri’s vervoerrregio Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Concessieovereenkomst Abri’s vervoerrregio Amsterdam

Foto: Armada

Deze aanbesteding betreft een concessie opdracht van het Beheer, Onderhoud en Reclame exploitatie van Abri’s binnen de Gemeenten Edam Volendam, Landsmeer en Waterland.te weten 12 abri’s Landsmeer, 41 in Edam Volendam en 13 in Waterland. Dus in totaal 66 abri’s met 63 reclamevitrines ( 3 alleen de achterzijde).

Recentelijk heeft opdrachtgever een Europese aanbesteding ‘Levering en plaatsing Abri’s’ gepubliceerd waarbij een marktpartij, hierna: ‘Abri leverancier’, wordt geselecteerd die nieuwe kwalitatief hoogwaardige Abri’s levert en plaatst op de locaties van Gemeenten. De verwachting is dat de raamovereenkomst voor die opdracht in gaat op 1 oktober 2019. De huidige contracten van de Abri’s van de inliggende (vervoer)regio gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland lopen in 2019 en 2020 af. Hierdoor ontstaat er bij Gemeenten een concrete
behoefte voor het plaatsen van nieuwe Abri’s. Per Gemeente worden deze Abri’s in losse leveringen – afhankelijk van de einddatum van de lopende contracten – afgenomen. De levering en plaatsing van de Abri’s valt buiten scope van de onderhavige aanbesteding. Door de levering en plaatsing van de Abri’s ontstaat de behoefte voor de onderhavige opdracht.

De opdracht omvat het beheer, onderhoud en de reclame exploitatie van ongeveer 65 Abri’s, op haltelocaties binnen het grondgebied van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland waar een (R-net) Abri gewenst is.

Door middel van deze aanbesteding beoogt opdrachtgever een concessieovereenkomst te sluiten, voor de duur van 15 jaar, met één opdrachtnemer (concessiehouder) voor het beheer, onderhoud en de reclame exploitatie van Abri’s in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland. Hiermee wil opdrachtgever een efficiëntere inzet van middelen realiseren, met daarbij een eenzelfde en hoog kwaliteitsniveau in het ov-netwerk, een betere reisbeleving en een prettiger verblijf voor reizigers op halteplaatsen.

Bron: Tenderned 16 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175222

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *