Design, Build en Maintain opdracht Sportcentrum Kapelle mislukt – Aanbestedingsnieuws

Design, Build en Maintain opdracht Sportcentrum Kapelle mislukt

De gemeente Kapelle heeft het voornemen om aan de Vroonlandseweg 45 te Kapelle een sportcentrum te realiseren door middel van een Design, Build en Maintain opdracht. Dit sportcentrum zal bestaan uit een combinatie van een sporthal, een zwembad, gymzaal en horecagedeelte. De omvang van de Opdracht bestaat uit het ontwerpen, bouwen en onderhouden (UAV-gc, DBM contract) van een sportcentrum, bestaande uit een zwembad, sporthal, gymzaal, horeca en de nodige nevenruimten. De opdracht is echter niet gegund.

Bij de controle van de bewijsmiddelen in het kader van de niet-openbare procedure is vastgesteld dat geen geschikte verzoeken tot deelneming zijn ingediend. Voor de onderhavige opdracht zal de procedure als bedoeld in artikel 2.32 lid 1 onder a AW worden gehanteerd, waarvoor de gegadigden die zich hebben aangemeld voor de niet openbare procedure worden uitgenodigd, nu zij blijkens overgelegde referenties over de benodigde kennis en ervaring beschikken.

Bron: Tenderned 16 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175224

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *