Doelgroepenvervoer Westfriesland – Aanbestedingsnieuws

Doelgroepenvervoer Westfriesland

©ZAZ

De opdracht bestaat uit het, met ingang van 1 augustus 2023, vervoeren van diverse doelgroepen binnen het vraagafhankelijke vervoer en route gebonden vervoer van de opdrachtgever. De opdrachtgever vertegenwoordigt de zeven Westfriese gemeenten en WerkSaam. De opdrachtnemer verzorgt de planning en regie, registratie, klachtafhandeling, het verschaffen van informatie aan betrokkenen en opdrachtgever alsmede de uitvoering van het vervoer. De opdrachtgever behoudt het recht gedurende het contract andere doelgroepen toe te voegen aan onderhavige opdracht.

Het Wmo-vervoer betreft het vervoer van pashouders met een Wmo-indicatie, in een aantal gevallen in combinatie met begeleiders, meereizenden, kinderen en hulpmiddelen. Het vervoersgebied is gelijk aan het grondgebied binnen West-Friesland met daaromheen een schil van maximaal 4 OV-zones. De maximale ritlengte is 6 OV-zones. Per 1 januari 2023 wordt overgegaan op een bekostiging per kilometer met een opstaptarief. Dat geldt ook voor de ritbijdrage van de reiziger. Met de regiotaxi kan (per rit) tot maximaal 25 kilometer vanaf het woonadres worden gereisd. Voor langere reizen kan een beroep gedaan worden op het Valys. De huidige overeenkomst loopt af per 31 juli 2023.

Het vervoer voor WerkSaam en leerlingen- Jeugdwetvervoer zijn nu ondergebracht in één perceel. De inkoop en het beheer, inclusief de planning van de te rijden ritten, worden uitgevoerd door Team Doelgroepenvervoer (DV) van de gemeente Hoorn. Team DV heeft de afspraak met de vervoerders om binnen twee werkdagen de gewijzigde planning uit te voeren. Afwijkingen van deze planning zijn altijd in overleg met Team DV. De klachten be- en afhandeling wordt ook gedaan door team DV, de vervoerder(s) wordt/worden hier altijd bij betrokken. Voor het leerlingenvervoer worden de ritten voor het nieuwe schooljaar gedurende de zomervakantie ingepland en doorgezet naar de vervoerders. Deze vervoersvormen worden naar tevredenheid van zowel cliënten als gemeenten uitgevoerd.

Er vinden geen grote wijzigingen plaats in de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer bij de start van de nieuwe overeenkomst. Per 1 januari 2023 wordt overgestapt op een bekostiging op basis van zones naar een bekostiging op basis van kilometers. Daarmee kan de grens tussen het vervoer per regiotaxi en het Valys ook beter vastgesteld en gehandhaafd worden.
Tegelijkertijd wordt de eigen bijdrage gerelateerd aan het openbaar vervoer en zal deze uit een starttarief en kilometertarief bestaan. Per 1 januari 2023 is het starttarief €1,00 en het kilometertarief €0,15. Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden deze tarieven jaarlijks geïndexeerd.

De bedoeling van deze procedure is het afsluiten van drie overeenkomsten. Twee overeenkomsten voor het route gebonden vervoer (leerlingen- en Jeugdwet vervoer en WerkSaam vervoer) en één voor het vraagafhankelijk vervoer. Dit met inachtneming van alle relevante wettelijke eisen en rechtsbeginselen en waarin voor alle betrokkenen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Uit het oogpunt van eerlijke concurrentie is gekozen voor een openbare procedure.
De opdrachten bestaan uit drie percelen:
perceel (1) voor het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer)
perceel (2) voor het route gebonden vervoer (Leerlingenvervoer / Jeugdhulpvervoer)
perceel (3) voor het route gebonden vervoer (WerkSaam-vervoer)
U kunt zich voor twee opdrachten inschrijven:
1. Perceel 1 vraagafhankelijk vervoer
2. Perceel 2 & 3 route gebonden vervoer
Het is niet mogelijk om los op perceel 2 of 3 in te schrijven. Voor zowel perceel 1 als de combinatie van perceel 2 & 3 wordt er één partij gecontracteerd. Dit zou ook dezelfde partij kunnen zijn. De ingangsdatum van de overeenkomsten is 1 augustus 2023. De einddatum van de overeenkomsten is 31 juli 2028. De overeenkomsten kunnen twee keer met één jaar worden verlengd.

Bron: Tenderned zondag 30 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277585

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *