Concessie overeenkomst billboards Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Concessie overeenkomst billboards Eindhoven

Een der locaties uit het PvE aan de Kennedylaan in Eindhoven. Foto: Google Streetview

Op 6 maart is een aanbesteding gepost voor billboards in Eindhoven. Het doel van de (vrijwillige Europese) aanbesteding is om met een inschrijver te komen tot het sluiten van een concessieovereenkomst voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van digitale billboards.( Een constructie op één poot, waarop een reclamevitrine is geplaatst die aan één of twee zijden plaats biedt aan een reclamevitrine met een zichtmaat van 6,5m2).

De inschrijver dient bij de inschrijving een ontwerp in te dienen voor deze digitale billboards. De billboards moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen. Het is de wens van de opdrachtgever dat het ontwerp van de digitale billboards zo neutraal mogelijk is (passend in de omgeving).

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor beheer, onderhoud en schadeherstel van de digitale billboards. Gedurende de looptijd kunnen wijzigingen optreden in het areaal digitale billboards. digitale billboards kunnen (tijdelijk)
verplaatst of verwijderd worden, bijvoorbeeld bij wegreconstructies. De opdrachtnemer betaalt aan de opdrachtgever een vaste periodieke financiële afdracht.

Tot 31 december 2019 waren op 14 locaties een Billboard geplaatst. Deze Billboards zijn verwijderd met uitzondering van de fundering, elektriciteitskabels en tegelplateau. De opdrachtnemer wordt in staat gesteld om op deze veertien locaties digitale billboards te plaatsen
op basis van de locatielijst zoals deze is opgenomen in het Programma van Eisen.  Er is geen verplichting om alle locaties te selecteren, maar de opdrachtnemer wordt in staat gesteld zelf de keuze te maken uit de beschikbare locaties.

Na het ondertekenen van de concessieovereenkomst dient door de opdrachtnemer bij de gemeente een omgevingsvergunning activiteit bouwen aangevraagd te worden voor alle locaties. Na definitieve gunning en het verstrekken van de benodigde vergunningen is het de opdrachtnemer toegestaan om digitale billboards te plaatsen. De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van maximaal 7 jaar, uiterlijk eindigend op 31-12-2026. De contractduur is langer dan vijf jaar, omdat deze samenhangt met investeringen en de flexibiliteit die de opdrachtgever wil behouden aan het eind van deze concessieovereenkomst. De inschrijver kan haar investeringen mogelijk niet terugverdienen als de contractduur op vijf jaar gesteld wordt.

Bron: Tenderned 6 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189267

1 thought on “Concessie overeenkomst billboards Eindhoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *