Update: Redvoertuigen (autoladders) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland – Aanbestedingsnieuws

Update: Redvoertuigen (autoladders) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland

Laatst geupdate op april 13, 2020 door redactie

Redvoertuig van kazerne Victor Amsterdam

De update betreft een naschrift onderaan het artikel. De Veiligheidsregio IJsselland is op zoek naar een redvoertuig (“autoladder”, ook wel “ladderwagen”) voor de brandweerpost Deventer. Aanleiding hiervoor is dat het huidige redvoertuig aan vervanging toe is. Het redvoertuig dient voor diverse werkzaamheden ingezet te kunnen worden. De wagen moet te gebruiken zijn op verharde wegen, maar hoeft niet op onverhard terrein te kunnen rijden. Een overzicht van de in te zetten werkzaamheden is te vinden in het Programma van Eisen. Het is de bedoeling deze de komende 15-20 jaar in te zetten.
De overeenkomst kent een looptijd van 4 jaren, met een optie tot verlengen met 2 maal 2 jaren.

De Veiligheidsregio IJsselland wenst bij levering één autoladder af te nemen met een optie voor nog een voertuig. Het is voor de gehele contractduur mogelijk dat extra voertuigen worden afgenomen, bijvoorbeeld in geval van total-loss, beleidswijzigingen of andere omstandigheden die vervanging of uitbreiding noodzakelijk of wenselijk maken. De configuratie van deze extra redvoertuigen kan afwijken van de autoladder die in deze aanbesteding beschreven wordt.

AN: In het licht van deze tekst is niet zo goed  te begrijpen wat in het beschrijvend document (indeling in percelen) bedoeld wordt. 

De aanbestedende dienst heeft na zorgvuldige overweging besloten om de opdracht niet op te delen in meerdere percelen. Opdelen in percelen is volgens de aanbestedende dienst niet passend, omdat dit voor de markt economisch niet interessant/gewenst. Ook betreft de aanbesteding de levering van drie gelijke voertuigen en is het in de markt gebruikelijk een
dergelijk voertuig (chassis en opbouw) bij één opdrachtnemer af te nemen.

AN: Hier is ineens weer sprake van drie gelijke voertuigen in de aanbesteding, terwijl men op zoek was naar één met een optie voor nog één en tijdens de contractduur nog extra voertuigen met een eventueel andere configuratie. 

Het  “het voertuig”, waar het in eerste instantie over gaat in deze aanbesteding is er een met  voertuig identificatie (volgens NEN-EN
14043:2014): Autoladder EN14043 D L C K 30/24.
(Toelichting: D=draaibaar, L=ladder, C=combi, K=korf, 30=max. hoogte, 24 = max. vlucht).

Het voertuig is geschikt voor gebruik bij de volgende brandweerinzetten:

  • Bluswerkzaamheden/toegang verschaffen.
  • Redden op hoogte.
  • Werken op hoogte (schoorsteenbranden etc.).
  • Blusplatform BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).
  • Evacuatie (afhijsen) patiënt t.b.v. de ambulance-diensten.
  • Horizontaal drenkelingen transport.
  • Overige diensten w.o. optreden bij stormschade, extra vluchtweg, materiaal transport, ontvluchting eigen personeel, massa ontvluchting.

Bron: Tenderned 6 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189290

Naschrift Redactie AN:

We ontvingen een reactie van een oplettende lezer die met redenen omkleefd een spoedige gunning verwacht. Maar je weet het natuurlijk nooit met al die niet-werkende aanbestedingen. Kuch, regerings kuch kuch vliegtuig.

 “De reden zal zijn dat men (inschrijvende partijen) niet kan voldoen aan de gestelde eisen aangezien de eis Kwaliteitscriterium 75% in en de prijs 25%. De aanbesteding van de Autoladder (Redvoertuig) loopt gewoon door en staat hier los van. Wat er nu bijna zeker wetend gaat gebeuren is dat er op zeer korte termijn een gunning plaats gaat vinden aan de inschrijvende partij die het beste in de buurt komt van de eisen. “

1 thought on “Update: Redvoertuigen (autoladders) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *