Concessie abri’s en vrijstaande reclamevitrines Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Concessie abri’s en vrijstaande reclamevitrines Leeuwarden

Foto: Google Streetview

Ook in Leeuwarden hebben ze openbaar vervoer en dus abri’s en ook reclamevitrines. Leeuwarden kiest voor een bij Negometrix geplaatste aanbesteding waarbij de inschrijf leidraad weer eens is opgeknipt in een of ander stom kroegkwisje. U weet wel Leeuwarden heeft 125.542 inwoners en u verklaart het gelezen en begrepen te hebben. Nou is dat sowieso onzin want je kunt iets lezen en het toch anders begrijpen dan dat de schrijver het bedoeld heeft.  Vraag is of degene aan wie je het schrijft het allemaal zo prettig vind, terwijl het daar toch uiteindelijk om draait. Immers als je door het vragenlijstje heen ben heb je nog steeds geen goed idee over hoe of wat en de omvang. Gelukkig is er dan Aanbestedingsnieuws die in de andere documenten de info bijeengraait.

Kort en goed gaat het in deze aanbesteding om 127 abri’s van verschillende lengten en 78 reclamevitrines waarvan enkele roterend. Het gaat om plaatsing en onderhoud van de abri’s en vitrines in combinatie met het verzorgen van de content, dus inclusief exploitatie. Opdrachtgever verkrijgt kosteloos de B-zijde van alle vrijstaande reclame vitrines die in het kader van deze concessie door opdrachtnemer aangeboden worden. Indien B-zijde digitaal is dan 20% van de zendtijd met een gelijke verdeling over de dag. De mediaruimte zal ingevuld worden door de opdrachtgever of een partij aangewezen door opdrachtgever. Het betreft niet commerciële content ten behoeve van de stad en/ of evenementen. Er zijn in deze aanbesteding twee percelen. Een voor de abri’s en een voor de vitrines.

De beoogde ingangsdatum van de concessieovereenkomst voor Abri’s is 1 januari 2023, met een mogelijkheid tot uitloop tot uiterlijk 1 juli 2023. De beoogde ingangsdatum van de concessieovereenkomst voor Vrijstaande Reclamevitrines is 2 april 2023.

De concessieovereenkomst abri’s wordt aangegaan voor een periode van tien jaar – in het geval er in wordt geschreven met gebruikte abri’s.   In het geval er wordt ingeschreven met nieuwe abri’s bedraagt de initiële looptijd vijftien jaar. De looptijd van deze concessieovereenkomst abri’s kan eenmaal voor een periode van vijf jaar onder gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd. De initiële looptijd van de concessieovereenkomst voor vrijstaande reclamevitrines bedraagt tien jaar. De looptijd van de  concessieovereenkomst vrijstaande reclamevitrines kan eenmaal voor een periode van vijf jaar onder gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd. Verder geldt dat bij de abri’s per inschrijver één variant is toegestaan. Bij de vitrines zijn varianten niet toegestaan.

De aanbestedende dienst heeft er voor wat betreft perceel 1, abri’s, voor gekozen maatregelen te nemen om de voorsprong van de huidige concessiehouder te verkleinen. Om alle inschrijvers zoveel mogelijk dezelfde kansen en uitgangspositie te geven zijn de volgende maatregelen getroffen:

– het is alle inschrijvers toegestaan in te schrijven met gereviseerde abri’s (mits deze voldoen aan de eisen;

– in het geval de huidige concessiehouder zijn reeds geplaatste abri’s aanbiedt (en om deze reden geen plaatsings/omstelkosten heeft) –  zal voor elke abri – ten behoeve van het onderlinge prijsvergelijk – op jaarbasis -, criterium financiële afdracht, – een correctie van €60,00 per abri per jaar plaatsvinden.

Inschrijvers mogen inschrijven op één of beide percelen en kunnen beide percelen of één van de percelen gegund krijgen.

Bron: Tenderned zondag 5 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263350

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *