Concept beleidskader concessie Zuid-Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Concept beleidskader concessie Zuid-Holland Noord

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Zuid-Holland Noord is een heel interessante concessie omdat die een flink deel van het gebied in Noord-Holland annexeert en tot Ridderkerk aan toe naar het zuiden doorloopt. Zo is er een lijn naar schiphol, naar Haarlem (buslijn 50) en vroeger ook naar Amsterdam Museumplein, maar sinds het aanbesteden met concessies conform de WP2000 niet meer. 

De huidige vervoerder is Arriva. Dit bedrijf heeft sinds 9 december 2012 de concessie Zuid-Holland Noord.
Deze concessie loopt af in december 2022. Door middel van een openbare aanbesteding, voorgeschreven
in de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), contracteert de provincie in 2021 een vervoerder voor de
nieuwe concessie die begint in december 2022.

Kortom de aanbesteding wordt nu al voorbereid. Op 7 januari 2020 heeft Gedeputeerde Staten daartoe het concept Beleidskader voor de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord aangeboden voor het verdere besluitvormingsproces. U kunt dit beleidskader hier downloaden. 

Het beleidskader bevat de uitgangspunten voor de
nieuwe concessie. Deze uitgangspunten passen in het provinciale ruimtelijk-economisch beleid
(Omgevingsvisie) en fungeren als basis voor het Programma van Eisen (PvE) en andere documenten voor
de aanbesteding. Daarnaast bevat dit beleidskader onderwerpen die de provincie graag in programma’s wil
uitvoeren met mede-overheden in de regio:
– aanpassen infrastructuur OV: vlottere doorstroming voor bussen;
– opstellen wegbeheerdersconvenant: minder overlast voor het OV bij werkzaamheden;
– opwaarderen kansrijke buslijnen: tot productformule R-net;
– verbeteren en uitrollen overstappunten: knooppunten & OV-hubs;
– verbeteren toegang tot OV-haltes: hogere perrons, betere looproutes;
– verduurzamen busvloot OV: naar nul uitstoot in 2030.

Dit beleidskader is in afstemming met de Stuurgroep tot stand gekomen en akkoord bevonden om voor besluitvorming door de provincie voor te leggen. Provinciale Staten stellen met dit beleidskader de kaders en uitgangspunten vast, waarbinnen Gedeputeerde Staten de aanbesteding uitvoeren. Uiteindelijk besluit Provinciale Staten naar verwachting op 4 maart 2020 over het Beleidskader.

Bron: Zuid-Holland, 20 januari 2020

Zie ook: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/concessie-zuid/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *