College Loon op Zand stelt aanbesteding De Nieuwe Wetering uit – Aanbestedingsnieuws

College Loon op Zand stelt aanbesteding De Nieuwe Wetering uit

Impressie: © Gemeente Loon op Zand

Het college van Loon op Zand heeft besloten om de aanbesteding voor de verbouwing van dorpshuis De Wetering in Loon op Zand voorlopig uit te stellen. Met de continu stijgende bouwkosten in het vizier heeft het college de afgelopen zomerperiode opnieuw kritisch gekeken naar het project in relatie tot het beschikbare budget van €9.600.000,-. Het college concludeert dat er een brede doorlichting nodig is om de haalbaarheid en beheersbaarheid van het project te verzekeren.  De belangrijkste risico’s zijn de financiële haalbaarheid van de verbouwingplannen en de nog onzekere invulling van het oude klooster. Daarnaast wordt de projectorganisatie aangepast voor meer grip op het proces richting uitvoering. Het College is er van overtuigd dat door nu een pas op de plaats te maken, straks het best passende dorpshuis gerealiseerd kan worden.

Als gevolg van de onzekere economische situatie in de wereld wordt ook de gemeente bijna wekelijks geconfronteerd met prijsstijgingen van bouwmaterialen. Gedurende deze zomer is er al een geïndexeerde kostenstijging van €500.000,- op de totale verbouwingskosten doorberekend en namen de inrichtingskosten met €200.000,- toe. Gezien deze snelle ontwikkelingen heeft het college besloten om het programma van eisen nogmaals kritisch te doorlopen om zo binnen het taakstellend budget van de raad te kunnen blijven. Daarnaast is de gemeente al geruime tijd in gesprek met een initiatiefnemer voor de aankoop en de exploitatie van het oude klooster, grenzend aan het sociaal-cultureel middendeel van het dorpshuis. Zekerheid over de verkoop van het oude klooster is nodig voor de aanvraag van bijvoorbeeld de omgevingsvergunning.

Bron: Gemeente Loon op Zand 20 september 2022

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *