Strategisch marketing- en communicatieadvies – Deltion College Zwolle – Aanbestedingsnieuws

Strategisch marketing- en communicatieadvies – Deltion College Zwolle

Illustratie: © Deltion College

Goed onderwijs verzorgen is de primaire opdracht van het Deltion College. Deltion College leidt de studenten op in kennis en vaardigheden die bij een beroep horen. Daarbij zijn het internationale aspect en ondernemerschap belangrijke elementen. Het Deltion College kent vier strategische lijnen die de richting bepalen voor het dagelijks handelen:
1. Ontwikkeling van de student centraal;
2. Wendbaar vakmanschap;
3. Open en professionele leergemeenschap;
4. Groots in kwaliteit

Het Deltion College is op zoek naar een partner op het gebied van Strategisch Marketing- en Communicatieadvies voor de doelgroepen jongeren, volwassenen en bedrijven. De nadruk ligt op het strategische advies. Hieronder zijn de werkzaamheden nader uitgewerkt:
Strategisch advies
Advisering over en ondersteuning bij vertaling van Deltion visie naar marketing & communicatie strategie: positionering, beleid en doelstellingen.
Conceptuele uitwerking
Het neerzetten, uitwerken en het visualiseren van denkbeelden
Traffic management
Ondersteuning (secretarieel, administratief)

Er zal steeds per project een nadere offerte worden opgevraagd bij de opdrachtnemer. Deze nadere offerte is gebaseerd op de uurtarieven zoals opgegeven in deze aanbesteding. De organisatie van Deltion is dynamisch en omvangrijk. Om die reden vraagt Deltion als kerncompetentie ervaring met het neerzetten en uitwerken van een overkoepelende corporate campagne voor een MBO – instelling met meer dan 200 opleidingen.
Expliciet niet behorende tot de Opdracht
• Inkoop van drukwerk
• Inkoop van av producties
• DTP werkzaamheden.

De omvang van de opdracht is ongeveer €95.000,- per jaar. Gebaseerd op de afgelopen vier jaren. De verwachting is dat dit de komende jaren nagenoeg hetzelfde blijft. Aan genoemde aantallen/bedragen geen rechten kunnen worden ontleend.
De maximale waarde van deze raamovereenkomst is gesteld op € 550.000. Er is gekozen voor de Europese openbare procedure. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij gekozen is voor het subgunningscriterium beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV). De af te sluiten raamovereenkomst wordt onder de Algemene Inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) afgesloten, met een looptijd van twee jaar, met een aan het Deltion College toekomende optie tot verlenging van maximaal tweemaal één jaar.

Na de beoordeling op de minimumeisen, referentie en gunningscriteria, zal een ranking ontstaan van inschrijvers die voor voorgenomen gunning in aanmerking komen. De nummers 1, 2 en 3 die de meeste punten hebben behaald na de beoordeling op de gunningscriteria worden uitgenodigd om een pitch te geven over een door Deltion College bedachte casus. Indien meer dan drie inschrijvingen de drie hoogste totaalscores hebben behaald – veroorzaakt door gelijke totaalscores – dan ontvangen meer dan drie inschrijvers de uitnodiging voor de pitch. Indien inschrijver wordt uitgenodigd voor de pitch, ontvangt hij uiterlijk 30 november 2022 hierover bericht. Tevens ontvangt inschrijver dan het handboek huisstijl van het Deltion College.
De pitch mag maximaal veertig minuten duren, waarna er nog maximaal dertig minuten tijd is voor het stellen van vragen door Deltion College. De pitch mag een korte presentatie van uw bureau bevatten, maar dient voornamelijk in te gaan op de casus
Er mogen maximaal twee personen vanuit inschrijver aanwezig zijn bij de pitch. Deze personen zullen straks ook worden ingezet voor de nadere opdrachten voor het Deltion College. De pitches vinden plaats op 7 december 2022 tussen 09.00 en 14.00 uur.

Bron: Tenderned woensdag 21 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272742

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *