College Bergen op Zoom: Aanbesteding volgens de regels – Aanbestedingsnieuws

College Bergen op Zoom: Aanbesteding volgens de regels

De Ravelijn in Bergen op Zoom, Bron: wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ravelijn

Het college van Bergen op Zoom vindt dat de onderhandse aanbesteding voor het Herstel Ravelijn op den Zoom volgens de regels is verlopen. Het monument in het Anton van Duinkerkenpark is een vesting, die opnieuw moet worden gemetseld. Ook de wal waar het opligt moet worden hersteld. De opdracht, die is gegund aan Heijmans, wordt dan ook niet ingetrokken of opnieuw aanbesteed. Dat heeft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Aannemersbedrijf Cauwenborgh had de gemeenteraad daar per brief om gevraagd. De aannemer vraagt onder meer om de geplande gunningsdatum van 11 januari op te schorten en toe te zien op een objectief en transparant beoordelingsproces. Cauwenborgh twijfelt over de beoordeling van de inschrijvingen op de aanbesteding.

Wethouder Patrick van der Velden verzekert dat de gemeente zich aan de regels heeft gehouden. Vanwege de kerstperiode is er voor gekozen de bezwaartermijn van 7 kalenderdagen te verlengen naar 20 kalenderdagen. Dit is juist gedaan vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid omdat anders de tijd voor bezwaarmakers wellicht te kort was vanwege de kerstdagen. Ook dit is tijdens het gesprek toegelicht.

Bij dit project is vanwege het specifieke karakter van de restauratiewerkzaamheden gekozen om de kwaliteit van de inschrijving zwaar te laten wegen. De kwaliteit wordt hierbij gebaseerd op: Plan van aanpak herstel metselwerk, Plan van aanpak herstel aarden wallen, Risico’s & beheersmaatregelen en Presentatie.

BSD-voorman Louis van der Kallen heeft de brief van Cauwenborgh volgens internetkrant De Bode, aangegrepen voor een eigen onderzoek. Het raadslid heeft bij de gemeente een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ingediend om inzage te krijgen in alle documenten die betrekking hebben op de aanbestedingsprocedure.

Bron: Brief B&W ‘Gunningsprocedure Herstel Ravelijn op den Zoom’, 10 januari 2017
Internetkrant de Bode College: Aanbesteding volgens de regels, 11 januari 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *