Citydeal: overleg voor circulaire stad ondertekend – Aanbestedingsnieuws

Citydeal: overleg voor circulaire stad ondertekend

Het programma Agenda Stad heeft een Citydeal voor een Circulaire Economie opgeleverd. De Citydeal ‘Circulaire Stad’ is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Dordrecht. Daarnaast nemen Royal Haskoning DHV, Circle Economy, TNO en de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Wonen & Rijksdienst deel aan de samenwerking.

Agenda Stad heeft zo nog meer City Deals, onder meer voor een Gezonde en Vitale Stad en voor Klimaatadaptatie. Die deals moeten -volgens Agenda Stad- leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Die oplossing bestaat vooral uit het instellen van overlegorganen.

In de woorden van Agenda Stad:

Bron: Pixabay, © Violetta https://pixabay.com/nl/users/violetta-37547/

“Door kennis en ervaringen te delen, ontdekken we wat nodig en mogelijk is. De overheid zal daarnaast goed moeten luisteren naar het bedrijfsleven. Onder welke voorwaarden kan zij doen wat nodig is? Daar hebben we de Rijksoverheid en Europa voor nodig. Hoe kan de overheid de transitie zo goed mogelijk faciliteren en stimuleren?”

Eveline Jonkhoff, strategisch adviseur duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam laat weten tegenover Europa Decentraal:

‘Deze Citydeal helpt om alle partijen die aan de circulaire economie werken om tafel te krijgen. Van steden tot kennisinstellingen. Zo kunnen we samen sneller de stap maken richting een circulaire economie. Dat doen we onder meer door de zaken expliciet te bespreken. We hebben de komende twee jaar 5 doelen en een overall ambitie met elkaar afgesproken: om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen. Belangrijk is dat alle partijen met hun eigen aanpak hierbij aansluiting vinden.’

Naar aanleiding van de City Deal gaan 5 werkgroepen een routekaart maken. In februari worden die routekaarten gepresenteerd. De routekaart bevat een stand van zaken en een planning voor de komende twee jaar. Jonkhoff: ‘Hiermee gaan we dan aan de slag om ervoor te zorgen dat we onze overall ambitie en de bijbehorende doelen ook echt realiseren.’

Bron: Agenda Stad / Europa Decentraal, 10 januari 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *