Circulair bouwen door rijk gestimuleerd met uitvoeringsprogramma – Aanbestedingsnieuws

Circulair bouwen door rijk gestimuleerd met uitvoeringsprogramma

Het rijk ontwikkelt samen met de bouwsector een uitvoeringsprogramma om “in 2050 tot een circulaire bouweconomie te komen”. In het programma staat hoe de bouwsector zich kan versterken en Nederland toekomstbestendig kan maken. Het opzetten en het coördineren van dit programma zal onder de vlag van de Bouwagenda gebeuren.

Het uitvoeringsprogramma bestaat onder meer uit de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Die geeft aan wat de milieubelasting is van gebouwen. Hetzelfde geldt voor het materialenpaspoort. Het maakt per gebouw het gebruik en verwerking van materialen inzichtelijk. Daarnaast gaan het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail hun inkoopkracht benutten. De markt krijgt volop ruimte om eigen acties aan te dragen. De partijen die betrokken zijn bij de bouw moeten het programma gaan invullen.

Nauw betrokken zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW pakt met Rijkswaterstaat en ProRail enkele initiatieven op. Voorbeelden zijn experimenten voor CO2-arm asfalt en circulair beton. BZK zet in op aangepaste regelgeving. Enerzijds om circulaire maatregelen te waarderen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het MPG. Anderzijds om de wettelijke eis voor woningen en kantoren en eventueel andere gebouwen aan te scherpen.

BZK heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd om advies. RVO.nl zal adviseren over onder meer een uniforme meetmethode, het materialenpaspoort en monitoring. Daarnaast gaat RVO de Bouwagenda ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de uitvoeringsagenda.

Bron: RVO, 28 september 2018

Zie https://www.youtube.com/watch?v=cUwWgfwvzk4
©Nivok111 школа Каменщика №1 2016

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *