Greenchoice wint aanbestedingszaak van gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Greenchoice wint aanbestedingszaak van gemeente Den Haag

Greenchoice heeft een rechtszaak over een aanbesteding tegen de gemeente Den Haag gewonnen. De gemeente had twee dezelfde aanbestedingen uitgeschreven voor de levering van groen gas in de periode 2019-2023. Deze aanbesteding is voor de energievoorziening van de hele gemeentelijke organisatie. Gebaseerd op cijfers uit 2016 gaat het dan om circa 2,5 miljoen m3 gas per jaar.

De eerste aanbesteding voor de Levering groen gas 2019-2023 met optiejaren 2024-2033, dateerde van 22 september 2017. Blijkens de uitspraak heeft de gemeente op 20 november 2017 aan Greenchoice bericht dat de inschrijving van Greenchoice op de tweede plek is geëindigd en dat de gemeente voornemens was de opdracht te gunnen aan Eneco. Greenchoice antwoordt dat Den Haag de inschrijving van Eneco had moeten uitsluiten.

Op 3 mei 2018 wordt dan opnieuw een aankondiging geplaatst voor de opdracht “Levering groen gas 2019-2023 met optiejaren 2024-2033” Dat is dan Aanbesteding 2. Bij de Nota van Inlichtingen vraagt wat het verschil precies is met de vorige aanbesteding. Volgens de gemeente gaat het om wezenlijke wijzigingen, namelijk dat de prijsberekening rekening houdt met de snelheid voor de overgang naar groen gas en verder de verplichte levering van additioneel gas in 2023 en de onderbouwing van de plannen en de waardering van de plan van aanpak.

Greenchoice stelt daarop dat de tweede aanbesteding niet wezenlijk is gewijzigd. De beoordelingsprocedure voldoet daarmee volgens de gasleverancier niet aan de eisen van objectiviteit, transparantie en gelijke behandeling. De procedure geeft de gemeente zoveel vrijheid dat het gevaar bestaat dat het risico op favoritisme en willekeur wordt verwezenlijkt.De gemeente spreekt dat tegen, onder meer met het argument dat aanbesteding 2 sowieso niet wezenlijk had hoeven worden gewijzigd.

De rechter maakt er verder weinig woorden aan vuil en stelt Greenchoice in het gelijk. De gemeente had namelijk zelf al aangekondigd de opdracht wezenlijk te wijzigen. Het helpt de gemeente niet, dat die zelf al in een brief had aangekondigd en het vervolgens achterwege laat. De rechter merkt ook op dat de wijziging ook niet in de criteria zelf moet liggen maar in het voorwerp van de opdracht:

Voor de beoordeling of sprake is van een wezenlijke wijziging is van belang dat het moet gaan om een wezenlijke wijziging van de specificaties van de opdracht, dus van het werk, de levering of de dienst zelf. Het wijzigen van bijvoorbeeld selectiecriteria levert dus geen wezenlijke wijziging van de opdracht op.

©Giphy.com 2018,https://ko-fi.com/A6712W9

De rechter vordert de aanbesteding “Levering groen gas 18.222-GBC, 2019-2023” in te trekken en ingetrokken te houden en aan Greenchoice de proceskosten te betalen;

 

Zie de links:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *