Tenderned Release: inkoopcombinatie kan worden geregistreerd – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Tenderned Release: inkoopcombinatie kan worden geregistreerd

Sinds de TenderNed release van donderdag 7 september 2017  kunnen inkoopcombinaties in TenderNed apart, zelfstandig worden aangegeven. Tot die datum kwamen inkoopcombinaties alleen voor onder een specifieke gemeente. Zo is de recente, omstreden aanbesteding over het leerlingenvervoer van de inkoopsamenwerking Noord-Oost Friesland de aanbesteding bij TenderNed geregistreerd onder de gemeente Dongeradeel en een inkoopsamenwerking Foodvalley via de gemeente Epe.

TenderNed daarnet © ZaZ 2017

Verder zijn de mogelijkheden van de onderhandse procedure uitgebreid en verbeterd. Aanbestedende diensten kunnen vanaf dan een elektronische veiling toepassen bij een onderhandse procedure. Verder kunnen aanbestedende diensten de onderhandse procedure nu ook toepassen in combinatie met een raamovereenkomst.

. Het is nu mogelijk om bij de basiskenmerken van een aanbesteding de combinatie
raamovereenkomst/onderhandse procedure te selecteren.
2. Aan de onderhandse procedure is de optie toegevoegd om een elektronische veiling toe te
passen. Onder het kopje ‘Procedure’ in het dashboard van de aanbesteding vindt u de
mogelijkheid om deze optie te selecteren.
3. Tevens is het ook bij de onderhandse procedure mogelijk om aan te geven dat door een
inkoopcombinatie wordt aanbesteed.
4. De statusnaam die zichtbaar is wanneer een onderneming de uitnodiging van een onderhandse
procedure accepteert, is gewijzigd van ‘Uitgenodigd’ naar ‘Uitnodiging geaccepteerd’. De
statusnaam ‘Uitgenodigd’ leverde vaak verwarring op. De status van een uitnodiging vindt de
aanbestedende dienst terug door via ‘Betrokkenen’ naar het tabblad ‘Gegadigden’ te gaan. Hier
staat aan welke ondernemingen een uitnodiging is verstuurd en of deze is geaccepteerd.
Verder zijn er nog 4 bugs opgelost.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 7 september 2017’ (PDF) voor een beschrijving van de verbeteringen.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *