Catering, KNAW (Hubrecht Instituut) Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Catering, KNAW (Hubrecht Instituut) Utrecht

Foto: Pexels.com/Lukas

De aanbestedende dienst is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De KNAW en haar Instituten maken alle onderdeel uit van de KNAW als één rechtspersoon. Ze zijn werkzaam op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De locatie waar deze aanbesteding betrekking op heeft is de Uppsalalaan 8 te Utrecht. Hier zijn twee onderzoeksinstituten van de KNAW gevestigd:
– Het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek (– bouwdeel A, B en E);
– Het Westerdijk instituut bouwdeel C en D.
– Een aantal onderzoeksafdelingen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (verder te noemen RMCU) huren etage 4 en 5 van bouwdeel E.
Contractpartner voor de gehele locatie zal het Hubrecht Instituut zijn.

Het complex maakt deel uit van het Utrecht Science Park (USP). In de afgelopen jaren zijn beide instituten gegroeid en is de organisatie geprofessionaliseerd. Circa 800 medewerkers, studenten en bezoekers maken dagelijks en beperkter in de weekeinden gebruik van de gebouwen. Dit kan nu afwijken i.v.m. Covid-pandemie. Naast kantoorruimten zijn er laboratoria, microscoopruimten, mediakeuken, onderzoeksfaciliteiten, centrale en technische ruimten, bedrijfsrestaurant en
vergaderfaciliteiten. De gebruikers en bezoekers zijn veelal jong, hoog opgeleid en enthousiast. Zij willen gezonde, betaalbare, gevarieerde, verse, lekkere en duurzaam keuzes kunnen maken. Ook voor de traditionele gebruikers dienen er voldoende opties te zijn.

Het in de kelder gevestigde auditorium is geschikt voor het ontvangen van grote groepen. Er vinden regelmatig bijeenkomsten en congressen plaats. De vergaderzalen worden vaak geboekt door zowel interne als externe gebruikers. De facilitaire ondersteuning op het gebied van catering wordt aan alle gebruikers van de panden geleverd door het Hubrecht Instituut. 

De geraamde kosten zijn ca. €250.000,- (excl. btw) per jaar, op basis van een normaal verwacht gebruik van de
dienstverlening. Veranderingen in afname van de dienstverlening door omstandigheden zijn hierin niet meegenomen. Gemiddelde besteding per restaurantbezoeker is €3,00 met circa 175-225 bezoekers per werkdag. Aan de genoemde getallen en bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Toto de scope van de opdracht behoren:

  • Evenementenservice
  • Bedrijfsrestaurant
  • Vergaderservice
  • Verzorging van uitgifteautomaten

Het doel van de huidige aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst tussen aanbestedende dienst en één ondernemer voor het leveren van cateringservices die voldoen aan alle specificaties, eisen en toezeggingen behorende bij deze uitvraag.
Aanbestedende dienst zal een wachtkamerovereenkomst van twaalf maanden sluiten met de ondernemer wiens inschrijving als nummer twee uit de beoordeling komt. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar, waarbij geldt dat er voor
aanbestedende dienst de mogelijkheid is om de overeenkomst eenzijdig driemaal met één jaar te verlengen. Een inschrijving dient uit te gaan van de totale looptijd. De overeenkomsten worden conform de specificaties en voorwaarden van de aanbestedende dienst afgesloten met de ondernemers wiens inschrijvingen als beste wordt beoordeeld op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De gevolgde procedure hierbij is de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 27 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250604

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *