Catering gemeente Berkelland – Aanbestedingsnieuws

Catering gemeente Berkelland

Foto: pixabay.com

De aanbestedende dienst, gemeente Berkelland, wil op alle mogelijke fronten zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom koopt aanbestedende dienst producten en diensten zoveel mogelijk duurzaam in en wordt de bedrijfsvoering verduurzaamd.   Omdat de gemeente Berkelland duurzaamheid hoog in het vaandel staan en op zoek is naar een ‘partner’ die meervoudige positieve impact heeft ingebed in haar organisatie hanteert de gemeente de RIC-methode (Rapid Impact Contracting) bij deze aanbesteding. Waar in een traditionele aanbesteding een oplossing wordt geselecteerd, wordt bij de RIC-methode een partner geselecteerd. Op basis van het vertrouwen dat wordt gewekt door de Visie, Plan van Aanpak en Kunde die de inschrijver(s) laat(laten) zien met betrekking tot het Programma van Ambities wordt de meest geschikte partij voor het samenwerkingsverband geselecteerd.

De aanbestedende dienst beoogt, middels een Europese aanbestedingsprocedure, een overeenkomst af te sluiten voor de dienstverlening catering bedrijfsrestaurant met een leverancier die meedenkt en idealiter zelfs voor de gemeente uitloopt.
De contractperiode kent een initiële looptijd van vier jaar en kan maximaal drie keer met twee jaar verlengd worden. De ingangsdatum is 29 juli 2021. 

De cateraar draagt zorg voor alle werkzaamheden ten behoeve van het bedrijfsrestaurant, inclusief de inkoop van de te leveren producten. Bij het restaurant komen dagelijks ca. 50 mensen een lunch nuttigen. De gemeente stelt per dag 1 stuk fruit en een beker (karne)melk gratis ter beschikking aan haar ambtenaren. De cateraar zorgt de inkoop van deze producten. De catering van evenementen valt momenteel buiten de scope. Echter staat opdrachtgever ervoor open dat dit in toekomstige situatie gewijzigd kan worden, afhankelijk van de mogelijkheden van inschrijver. Voor de personele inzet van de cateraar is een plafondbudget vastgesteld van respectievelijk €65.000,- exclusief BTW per jaar. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij de opdracht binnen dit budget te zullen uitvoeren. Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart inschrijver akkoord te gaan met dit budget. Van inschrijver wordt tevens verwacht dat hij op basis van zijn kennis en ervaring bij het bepalen van zijn aanpak rekening houdt met alle mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de opdracht en hiervoor beheersmaatregelen opstelt. Het gaat daarbij om risico’s die binnen zijn invloedssfeer liggen (“technische risico’s”) en risico’s die buiten zijn invloedssfeer liggen (“risico’s van buiten”). Indien de beheersmaatregelen kosten met zich meebrengen, dient inschrijver deze kosten mee te nemen in zijn aanpak.

Voor een goed beeld voor de potentïele inschrijver schetst aanbesteder de huidige situatie:

De gemeente Berkelland beschikt over een eigen bedrijfsrestaurant. Dit restaurant wordt sinds 2012 gerund door SAB catering. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding is aan drie partijen gevraagd om onze eigen mensen van Facilitaire Zakken op te leiden om het bedrijfsrestaurant zelf te kunnen bemensen. Als snel bleek dat de taken van facilitaire zaken niet te combineren waren met het bemensen van het bedrijfsrestaurant. Daarnaast lag er een opgave voor het bestuur om het
aantal ambtenaren terug te dringen en meer de regierol aan te nemen. Bovengenoemde argumenten hebben ertoe geleid dat SAB de bemensing van het bedrijfsrestaurant volledig voor haar rekening heeft genomen.

Het bedrijfsrestaurant is iedere werkdag geopend.
Catering van evenementen wordt door externe cateraars uitgevoerd. Dit is geen verplichting, maar de huidige cateraar is door de bezettingsgraad hier niet toe in staat.

Naast de mensen van SAB, werken bij het bedrijfsrestaurant twee mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Beide werken parttime (niet tegelijk) en zijn in dienst bij de gemeente. Deze mensen worden aangestuurd door SAB. Naast deze twee medewerkers van de gemeente, worden ook de koffiedame en -heer aangestuurd door SAB. Deze twee mensen hebben een achterstand tot de arbeidsmarkt en werken niet gelijktijdig. Zij zorgen ervoor dat de 12 koffiebonenautomaten worden schoongemaakt en bijgevuld. Ook de bekers en andere koffie- en theebenodigdheden worden door deze mensen bijgevuld.
Dagelijks maken deze mensen een ronde langs de koffieautomaten.

De cateraar draagt zorg voor alle werkzaamheden ten behoeve van het bedrijfsrestaurant. Bij het restaurant komen dagelijks ca. 50 mensen hun lunch nuttigen. Vanuit de gemeente wordt per dag voor elke ambtenaar 1 stuk fruit en een beker (karne)melk gratis ter beschikking gesteld.

Assortiment
Diverse soorten brood (niet belegd)
Diverse soorten broodjes (niet belegd)
Diverse soorten broodjes ((luxe) belegd)
Saladebar

NDR: Geen beleg?

Afrekenen gebeurt door de gebruiker zelf via een self(scan)kassa en pinautomaat. Cash betalen is niet mogelijk.
Ook kunnen er door de ambtenaar ’s morgens saucijzen en/of appelflappen worden besteld ter traktatie. Deze moeten voor 9 uur worden besteld en liggen dan om 10 uur warm klaar.

Bron: Tenderned 26 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217857

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *