Architect, projectmanagement en installatieadviseur brandweerkazerne Ede centrum – Aanbestedingsnieuws

Architect, projectmanagement en installatieadviseur brandweerkazerne Ede centrum

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay,com

In 2020 is gestart met een locatieonderzoek voor een nieuwe brandweerkazerne. De huidige brandweerkazerne aan de Breelaan in Ede is sterk verouderd en aan grootschalig onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is de huidige kazerne door de groei van Ede meer decentraal komen te liggen ten opzichte van het verzorgingsgebied. Het locatieonderzoek is in 2021 afgerond en in een wensen en bedenkingenprocedure aan de Raad voorgelegd. Uit het locatieonderzoek kwam de locatie Peppelensteeg als voorkeurlocatie naar boven. Daarmee heeft verdere planvorming zich gericht op locatie Peppelensteeg, een perceel met een bergbezinkbassin (bassin) in eigendom van de gemeente Ede. Het bassin is een betonnen bak die bij piekmomenten tijdens een forse regenbui als overstort kan dienen voor het gemengde rioolstelsel.
Voor de komst van de brandweerkazerne naar de nieuwe locatie aan de Peppelensteeg zijn meerdere scenario’s denkbaar. Onderzocht is of het bassin verplaatst kan/moet worden of dat deze kan blijven liggen en welke maatregelen en risico’s de opties met zich meebrengen. Voor de verdere uitwerking van de opties wil opdrachtgever een architect, projectmanagement en
installatieadviseur inschakelen. De initiële opdracht is voor het opleveren van twee SO’s gebaseerd op de reeds vastgestelde opties. Indien er een keuze gemaakt wordt voor één van de opties, dan heeft opdrachtgever de intentie om architect, projectmanagement en installatieadviseur voor volgende fasen in te schakelen, tot en met oplevering van het bouwwerk.

De opdracht is onderverdeeld in drie percelen.
• Perceel 1: Architect
• Perceel 2: Projectmanagement
• Perceel 3: Installatieadviseur
Per perceel wordt een overeenkomst afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijvers kunnen inschrijven op één of meerdere percelen.

De opdrachtgever heeft zich, voorafgaand aan deze aanbesteding, op de hoogte gebracht van de gebruikelijke standaarden, de meest voor de hand liggende perceelindeling, de meest geschikte aanbestedingsprocedure, en de toegankelijkheid van het MKB, etc. Hierdoor hoopt de opdrachtgever de administratieve lasten van de inschrijvers zo laag mogelijk te houden.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Als gunningscriterium wordt gehanteerd: “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van: “Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding” (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 1 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287146

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *