Buitenring Parkstad Limburg aangelegd door 141 uitkeringsgerechtigden – Aanbestedingsnieuws

Buitenring Parkstad Limburg aangelegd door 141 uitkeringsgerechtigden

Aannemer Boskalis heeft bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) ruimschoots voldaan aan de eis van opdrachtgever Provincie Limburg om voor een deel van het project mensen aan te nemen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot en met 2017 werd €6,7 miljoen van de totale loonsom betaald aan ww’ers, wsw’ers en andere uitkeringsgerechtigden. De afspraak was dat minstens €2,53 miljoen besteed moest worden aan Social Return On Investment (SROI). Daarmee is nu al ruim twee keer voldaan aan de doelstelling mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief te bieden. Gedeputeerde Eric Geurts (Wegen) is trots op dit resultaat.
“Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met het project Buitenring Parkstad Limburg hebben we daar mooi aan kunnen bijdragen en geeft de Buitenring al tijdens de bouw iets terug aan de regio. Toekomstvaste werkgelegenheid wordt steeds belangrijker.”

 Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, onder meer belast met Arbeidsmarktbeleid, is blij met de conclusies. “Zeker”, zegt ze. “We hebben vorig jaar het Aanvalsplan Arbeidsmarkt gelanceerd, bedoeld om uitkeringsgerechtigden, herintreders en mensen met een beperking aan het werk te helpen. Omdat er krapte ontstaat op de arbeidsmarkt en om mensen weer een kans te geven. Het is dan goed om te horen dat bij het project Buitenring veel meer mensen dan afgesproken die kans hebben gekregen. Dat bewijst dat het kán.”

De Provincie laat bij elke aanbesteding van boven de 100.000 euro onderzoeken of er een SROI-afspraak kan worden opgenomen. Het project BPL werd in 2010 voor €135 miljoen vergund aan MNO Vervat, die het later weer overdroeg aan Boskalis. Uiteindelijk werd met aannemer Boskalis afgesproken dat 7,5 %, in totaal €2,53 miljoen, van het loonkostenbestanddeel van de totale aanneemsom besteed moest worden aan SROI. Begin 2018 stond de teller op € 6,7 miljoen euro. Vertaald betekende dit (tijdelijk) werk voor 141 mensen met een uitkering.

Marleen van Rijnsbergen (Arbeidsmarkt):
“ Het is heel goed om te horen dat zo veel mensen die moeilijk aan een baan komen nu op zijn minst weer ervaring hebben kunnen opdoen en dus kansrijker zijn op de arbeidsmarkt. Als provincie leveren we zo ook een bijdrage aan maatschappelijke duurzaamheid.”

De SROI-maatregel is onderzocht door een onderzoeksbureau InterPactum. Dat heeft vastgesteld dat ruimschoots is voldaan aan de zogenaamde SROI-verplichting.

is positief over de samenwerking tussen provincie en aannemer. Sinds 2016 heeft de provincie het convenant ‘social return-duurzaam opleiden’ dat specifiek inspeelt op inzet leerlingen. “We hebben veel ervan geleerd en kunnen deze ervaringen in de toekomst gebruiken bij andere projecten”, aldus Eric Geurts, verantwoordelijk gedeputeerde voor het project BPL.

Bron: Limburg, 21 augustus 2018
Zie ook:
Aan­ne­mer Bui­ten­ring vol­doet ruim aan ei­sen SROI

© Parkstad Limburg 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *