Bruggen Oranje Loper: Restauratiearchitectuur – Aanbestedingsnieuws

Bruggen Oranje Loper: Restauratiearchitectuur

Foto: Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een niet openbare aanbesteding uitgeschreven voor advies inzake de 9 “Oranje Loper”bruggen in de hoofdstad.Het beoogd aantal gegadigden is vijf.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

1) Het adviseren over de benodigde restauratiewerkzaamheden van de negen (waarvan zes monumentale) bruggen in de Amsterdamse binnenstad binnen project Bruggen Oranje Loper en het opstellen van een restauratieplan waarin in ieder geval de volgende aspecten zijn uitgewerkt:

  • (visuele) inspectie van de betreffende bruggen (‘diagnose stellen’);
  • het uitvoeren of begeleiden van de onderzoeken* benodigd voor het adviseren over de benodigde restauratiewerkzaamheden, zoals de bouwkundige staat van het metselwerk, natuursteen en smeedwerk, kleur en verfonderzoek);
  • adviseren over het aansluiten op de waardestellingen van Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam (BMA);

* Opdrachtgever heeft reeds onderzoeken uitgevoerd naar de waardestelling van de monumentale bruggen.

2) Het op basis van het restauratieplan verkrijgen van de monumentenvergunning (onderdeel Omgevingsvergunning);

3) Voor de aanbesteding van de restauratiewerkzaamheden:

  • – Het opstellen van het restauratiebestek conform het Model Restauratiebestek van Stichting ERM voor de restauratie van de betreffende bruggen;Deelnemen aan beoordelingsteam voor het beoordelen van inschrijvingen op het restauratiebestek;

4) Directievoering en toezicht op de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden;

5) Deelname aan bouwteam overleggen, technische overleggen en uitvoeringsoverleggen en waar nodig projectoverleggen om de raakvlakken met de overige disciplines te beheersen;

Het project Bruggen Oranje Loper is het brugvervangingsonderdeel van het Programma de Oranje Loper. Met betrekking tot de bruggen is gebleken dat negen bruggen op het traject Paleis op de Dam tot Mercatorplein in slechte staat verkeren (met uitzondering van brug 108 die al gedeeltelijk vervangen is). Het risico is reëel dat ze zo snel verslechteren dat ze niet meer veilig zijn en afgesloten moeten worden. De bruggen vormen een cruciale schakel in de bereikbaarheid van het gebied en de stad. Belangen voor nood- en hulpdiensten, (OV)-reizigers, bewoners en ondernemers zijn groot. Plotselinge uitval zou deze belangen ernstig schaden. De bruggen dienen integraal vervangen te worden. Zes van de totaal negen bruggen zijn monumentaal, de overige 3 zijn beschermd stadsgezicht.  Opdrachtgever heeft met het oog op de opgave een afgewogen keuze gemaakt om de opdracht van Bruggen Oranje Loper middels een bouwteamovereenkomst op de markt te zetten en in een bouwteam tot stand te laten komen.

Bron: Tenderned 8 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180011

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *