Herontwikkeling Frank van Borselenstraat Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling Frank van Borselenstraat Vlaardingen

Een der te slopen sporthallen
Foto: Google Streetview

Het object van aanbesteding (de aan te besteden Opdracht) betreft de ontwikkeling van de locatie Frank van Borselenstraat in Vlaardingen. Het betreft de planontwikkeling en de realisatie van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. De gemeente is initiatiefnemer voor Frank van Borselenstraat. Naast twee woongebouwen van Waterweg Wonen (Valkenhof hoog en Valkenhof laag) staan er op deze locatie ook twee sporthallen. Zowel de woongebouwen als de sporthallen moeten worden gesloopt. De woongebouwen zullen worden gesloopt door Waterweg Wonen. De gemeente koopt de locatie van de woongebouwen van Waterweg Wonen.  De gemeente wil met de nieuwbouwlocatie inspelen op een duurzame en toekomstbestendige woningbouwprogrammering en meer inzetten op (grondgebonden) koopwoningen (€ 200.000 – € 350.000 v.o.n.). Tot nog toe is er voor de woningen op deze locatie van uitgegaan dat deze als koopwoningen worden gerealiseerd, maar mogelijk kunnen markthuurwoningen ook een goede aanvulling zijn.

De scope van de opgave omvat de volgende onderdelen:

  • Bouwrijp maken, inclusief sloop van de sporthallen
  • Eventuele uitvoeringen van bodemsanering (op kosten van de gemeente);
  • Ontwerpen duurzame nieuwbouw;
  • Aanvragen vergunningen met de daarbij behorende onderzoeken (uitwerking bestemmingsplan);
  • Realiseren van de nieuwbouw, verkoop en kopers begeleiding;
  • Ontwerp en aanleg van de woonomgeving, en de toegangswegen;
  • Onderhoud en beheer van het buitenruimte/plangebied gedurende 2 jaar na oplevering.

Bron: Tenderned 8 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180004

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *