Brede School Benthuizen – selectie aannemer Alphen a/d Rijn – Aanbestedingsnieuws

Brede School Benthuizen – selectie aannemer Alphen a/d Rijn

Impressie: ©Gemeente Alphen a/d/ |Rijn

In de kern Benthuizen wordt een woningbouwlocatie gerealiseerd met circa 200 woningen, genaamd Bentwijck. In dit gebied wordt tevens een Brede School gerealiseerd, waarin twee basisscholen en een kinderopvang worden gehuisvest. Het ontwerp is van “19 het Atelier” en in nauwe samenwerking met de schoolbesturen en directie samengesteld. Het betreft de school met
de Bijbel met als bestuur Mantum Onderwijs, de Arnoldus van Os met als bestuur Morgenwijzer en Junis Kinderopvang. De school is ontworpen in twee bouwlagen met de mogelijk om op de eerste verdieping later een uitbreiding van 4 lokalen te kunnen realiseren. De school heeft een BVO van ca. 2.555 m2 aan binnenruimte en ca. 1.120 m2 buitenruimten. De
buitenruimte is ontworpen, maar de schooldirecties overwegen nog een groen-, blauwe inrichting van de schoolpleinen. Het ontwerp van het gebouw is Energie Neutraal en alle technische installaties zoals de werktuigkundige-, elektrotechnische- als loodgietersinstallatie worden bij de bouwkundig aannemer ondergebracht. De gemeente Alphen aan den Rijn organiseert hiertoe een aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure om te komen tot contractering van een onderneming ten behoeve van de realisatie van de bouw van de Brede school in Benthuizen. De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, worden maximaal 4 gegadigden geselecteerd op basis van ranking van geschiktheid. In de tweede fase, de inschrijvingsfase, worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd een aanbieding te doen. De opdracht is niet in percelen onderverdeeld. Opdrachtgever zoekt één partij om één school voor de hele buurt te ontwikkelen en te realiseren, omdat:
door de bundeling van alle geplande activiteiten bij één partij te leggen, er een betere afstemming is en zullen kosten kunnen worden gereduceerd;
door de regierol van de gemeente, om samen met de stakeholders zich toe te leggen op een optimaal gebruik van de school, een betere invulling kan worden gegeven bij één opdrachtnemer;
het aanbesteden van deze opdracht als één dienstverlening geen gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het MKB. Door (eventueel) samen te werken met meerdere (kleinere) marktpartijen en/of door een optimale vertaalslag van de kennis over de gemeente te kunnen toepassen, kan het MKB zich onderscheiden. 

De opdrachtgever wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst wordt afgesloten met de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft ingediend. De geschatte omvang van het werk is €3.900.000,- ex. BTW. Dit wordt tevens als plafondbedrag gehanteerd. De plafondprijs is het maximum bedrag dat de opdrachtgever voor
deze opdracht wil besteden. Inschrijvingen waarvan de prijs hoger dan de plafondprijs is, worden terzijde gelegd. 

Bron: Tenderned 24 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223176

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *