Brandweerspecifieke bepakking Veiligheidsregio Gelderland-Zuid – Aanbestedingsnieuws

Brandweerspecifieke bepakking Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Met deze aanbesteding beoogt Aanbestedende dienst (VR Gelderland-Zuid) om te komen tot het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor de levering van brandweerspecifieke bepakking. De aanbestedende dienst hanteert de volgende twee percelen voor brandweerspecifieke bepakking: 1. watervoerende bepakking en aanverwanten 2. bepakking voor hulpverlening en overige brandweer specifieke bepakking

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor de levering van watervoerende bepakkingsmaterialen, maar zijn voor beide percelen van gelijke strekking. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid de overeenkomst vier maal te verlengen met een periode van 12 maanden. De reden voor de langere looptijd dan het wettelijk voorgeschreven maximum van vier (4) jaren, is dat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gedurende deze periode wil standaardiseren naar het gebruik van één model tankautospuit met bijbehorende bepakking en dat op deze manier de overeenkomst voor bepakking een gelijke looptijd kent als die voor tankautospuiten.
Als secundair doel stel de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ook dat naast de bepakking van een Tankautospuit ook uniformiteit, zekerheid, kwaliteit op alle werkplaatsen, remises, magazijnen en kazernes gewaarborgd is door partijen te contracteren die ook voor die doeleinden in materialen kunnen voorzien.

Perceel 1 Watervoerende bepakking en aanverwanten

De opdracht omvat het op afroep afleveren van watervoerende bepakkingsmaterialen aan de aanbestedende dienst ten behoeve van nieuwe tankautospuiten en ter vervanging en/of aanvulling van bepakkingsmateriaal van de brandweervoertuigen. De aanbestedende dienst heeft een kernassortiment samengesteld. Het genoemde (kern)assortiment is opgenomen in het prijzenblad en is niet limitatief. De opgenomen aantallen in het prijzenblad betreft een schatting van de benodigde hoeveelheid. Aan de genoemde aantallen in deze bijlage kunnen door inschrijver dan wel opdrachtnemer geen rechten worden ontleend. Bij de vervanging van de tankautospuiten is het uitgangspunt dat de complete bepakking vervangen
wordt. De aanbestedende dienst zal in de periode 2020-2025 per jaar circa 4 tankautospuiten afnemen die voorzien moeten worden van nieuwe bepakking. De overeenkomst fungeert ook als basis voor de levering van producten ter aanvulling of vervanging onder dezelfde voorwaarden en condities. Dit betreft producten die qua homogeniteit en/of functionaliteit gelijkwaardig zijn aan de genoemde producten in het kernassortiment.
Inschrijver conformeert zich bij inschrijving aan de eis dat een schouw van de aangeboden producten binnen het kernassortiment, van elk artikel 1 stuks, onderdeel uitmaakt van de verificatie. De batch, bestaande uit de producten voor één tankautospuit, is bij gunning direct ten behoeve van
opdrachtgever beschikbaar en leverbaar, als eerste nadere opdracht cq. bestelling. Deze levering dient uiterlijk 15 mei 2020 op locatie van opdrachtgever geleverd te zijn ten behoeve van verzending naar de voertuigbouwer.

Naar aanleiding van de opdracht tot levering van tankautospuiten in de periode van 2020-2025 heeft de aanbestedende dienst behoefte aan een raamovereenkomst voor de levering van brandweer specifieke bepakkingsmaterialen. De aanbestedende dienst streeft naar optimale inzetbaarheid en uitwisselbaarheid van de voertuigen in de regio. Bij een uniforme uitvoering van de voertuigen hoort ook een uniforme bepakking.
De huidige overeenkomst voor de levering van bepakkingsmaterialen loopt per 1 mei 2019 van rechtswege af. De eerste batch tankautospuiten wordt eind 2020 geleverd. Ten behoeve van de inrichting van de opbouw van de tankautospuit moet de bepakking in mei-juni 2020 worden
aangeleverd bij de leverancier van de tankautospuiten. de aanbestedende dienst wenst daarom vanaf mei 2020 een nieuwe raamovereenkomst te hebben afgesloten voor de levering van bepakkingsmaterialen voor de periode van 2020-2025. Wanneer er binnen percelen een overlap is, of delen onderdeel uitmaken van een ander perceel, dan behoudt de opdrachtgever het recht om delen van een item of het gehele item te
betrekken uit een ander perceel.

De bepakking zoals opgenomen in de prijslijst luidt:

Slangen 75 mm(3″) ,1 Slangen 52 mm(2″) ,Slangen 38 mm(1,5″) ,Slangen 25 mm(1″) ,Aanvalskrat, Vulslang, Zuigslangen, Zuigkorf, Zuigmand, Drijver, Niet genormaliseerd opzet stuk, Set slangenbruggen, Bedieningssteutel, Brandkraan, Kraansleutel, Kraansleutel met puthaak,Verdeelstuk 1,Verdeelstuk 2, Verzamelstuk 1, Verzamelstuk 2, Koppeling sleutels, Bendelstuk, Slangophouder,Verloopkoppeling 150-  125mm, Verloopkoppeling 150 -125mm, Verloopkoppeling 81/52, Straalpijp LD type 1, Straalpijp LD type 2, Straalpijp HD, Tussenmenger met zuigslang ,Middelschuimstraalpijp, Zwaar schuimstraalpijp, Bluslans 1, Bluslans 2, Hosemaster, Bundelslang 38mm, 30 meter, Toevoerslang 75mm 30 meter, aanvalslang 38mm 20 meter, Transportslang 75mm 30 meter, Transportas,Verdeelstuk 4,Straalpijp LD, Straalpijp smooth bore, Straatwaterkanon, Piercing nozzle, smok stopper, Handwiel droge stijgleiding, Hoekgeleiders, BBK schuifafsluiter, Hoogtetasverdeelstuk 5, Zadelhout, slangensleutel1, slangensleutel 2, slangensleutel 3, buiten kernassortiment 23 TASSEN, later op te nemen in de catalogus materialen o.b.v. exploitatie (o.b.v. verwachte exploitatie 2020-2025)

Perceel 2 bepakking voor hulpverlening en overige brandweer specifieke bepakking

De opdracht omvat het op afroep afleveren van brandweer specifieke bepakkingsmaterialen voor hulpverlening en overige brandweer specifieke materialen aan Aanbestedende dienst ten behoeve van nieuwe tankautospuiten en ter vervanging en/of aanvulling van bepakkingsmateriaal van de
brandweervoertuigen. Verder gelijk aan Perceel 1.

De bepakking zoals opgenomen in de prijslijst luidt:

Airbagvanger personenauto, Airbagvanger vrachtwagen, Glasmanagement set / HV set, Set opvulblokken en keggen  , Set beschermhoezen , Beschermplaat , Beschermfolie , Hooligantool, Deurram, Deurram, Liftsleutel set, Zuigheffers, Stophout, Opstopblokken , Balk , Trapeziumblokken, Stabilisatieset; 1, Stabilisatieset; 2, Set hefkussen , Set Absorptiemateriaal, Set spillbags , Set Spieën en keggen, Rol Dichtingstape 10 m / 5cm (lxb), Afdichtingskit/pasta , Verkeerskegel, Werklijnen, werklijnen, Gereedschapszeil, Rol Afzetlint, rood-wit, Rol Afzetlint, rood-geel reflecterende grijs, Rol Afzetlint, oranje, Werkplekverlichting-set , Bebakeningslampen, Redding platform, Slachtofferzak, incidentscherm, Overdrukventilator, Overdrukventilator op accu, Rookgasafzuiger  / onderdrukventilator, Schoorsteen gereedschap set 1, Schoorsteen gereedschap set 2, Redbrancard/berging draagbare  model kuip kleur oranje, Staaldraadtakel set compleet, Full body harnas, Positionering set, Paardenbroek  complete set, Paarden- / Veehalster, Lekdichtkussen set, Handlamp, Verrekijker  / beterzichtkijker, Vuilwerkpak, Waadpak, Werpklos, Drijflijn, incidenttent uitklapbaar met zijwanden  (model pop-up), Gierpakken, Aankleedzeil, Deken, wol, 1500 x 2000 mm, Vluchtmasker, Redding ladder, 2 persoonsschuifladder, 1 persoon opsteeklader, Telescoopladder, Velgadapter,
Generator 1, Generator 2, Generator 3, Generator 4, HV stabilisator, waar nodig plaatsen CEE stekker aan app. , Verloopkabel, Fluxpomp/vatenpomp, Oefenpop standaard, Oefenpop WBC, Oefenpop waterongevallen, Oefenpop kind, Reanimatie pop, Knetterkast, Rookmachine  (Nimbo), Rookmachine  (Etna), Rookmachine  (Vesuvius), Vlammenbord , Lichtslang rood, Blokkering bord, Brandweer oefening bord, Afstandsbediening klik-aan-klik-uit 3 stuks, Hesje diverse opdruk en kleur, Blindeer maskers, Silkflame klein , Silkflame groot, Vuurspot klein , Voice box, Kleurstoffen set t.b.v. enscenering, Simulatie gasfles, Rookvloeistof (20 liter.), Brandgel, Desinfectiedoeken, Basis ensceneringskrat, Vuilwerkpak gelijk aan EIS 83, buiten kernassortiment 23 TASSEN later op te nemen in de catalogus
Oefenmiddelen buiten kernassortiment (o.b.v. verwachte exploitatie 2020-2025) , Materialen o.b.v. exploitatie (o.b.v. verwachte exploitatie 2020-2025)

De bovenstaande opsommingen zijn overgenomen en bewerkt uit de prijslijsten. Door de bewerking kan er een item uitgevallen zijn of zijn er ontbrekende letters. We hopen dat brandweerlezers, (we hebben er vele) onze redactie kunnen inlichten over een hooligantool en een knetterkast.

24 februari 2020. Inmiddels zijn we heel wat wijzer. De Hooligan tool heeft weinig met hooligans te maken. De staaf is een Amerikaanse uitvinding uit 1948 van Hugh Halligan, en heet dan ook in het Engels een Halligan bar. Van Halligan naar hooligan is maar een klein stukje.  Zo’n tool, een koevoet met een scherpe haak wordt gebruikt om deuren snel te openen. Een knetterkast wordt gebruikt bij oefeningen om snel een brandhaard te simuleren. In de oervorm een kist met een lamp en een knetterend geluid, meer sopfisticated een box met diverse geluiden en een realistisch vuurbeeld. Prijsverschillen zijn enorm. Van 150 euro tot meer dan tweeduizend euro.

Bron: Tenderned 21 februari https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188193

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *