Aanbesteding zonnepanelen gemeente Middelburg – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding zonnepanelen gemeente Middelburg

Gemeente Middelburg heeft subsidie gekregen vanuit het Interreg 2 Seas Mers Zeeën Solarise project. Dit budget wordt gebruikt om drie locaties te voorzien van zonnepanelen en bijbehorende installatie.

De opdracht is verdeeld in vier percelen. Elke locatie vormt afzonderlijk een perceel. De reden hiervoor is het specialisme dat nodig is voor de verschillende type zonnepanelen. De opdracht voor de Stadsschouwburg is verdeeld in twee percelen omdat het nog onbekend is welke
oplossing gekozen wordt. Uiteindelijk kan, afhankelijk van de geboden oplossingen en het beschikbare budget, alleen perceel 3 óf perceel 4 gegund worden, waarbij het niet-gegunde perceel komt te vervallen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de aanbesteding terug te trekken en niet tot gunning over te gaan.

Foto: Gemeente Middelburg (Perceel 1)

Perceel 1
Dit perceel betreft Het Zeeuws Archief te Middelburg. Het Zeeuws Archief is het regionale historische centrum van de provincie Zeeland. Het borgt historische stukken van onder andere de Zeeuwse overheid, particulieren en bedrijven. De opdracht voor dit perceel ziet op de levering en plaatsen van zonnepanelen.
Adres: Hofplein 16

Foto: Gemeente Middelburg (Perceel 2)

Perceel 2
Dit perceel betreft de Zeeuwse Concertzaal te Middelburg. De Zeeuwse Concertzaal is een historisch gebouw midden in het centrum van Middelburg. De concertzaal wordt gebruikt voor concerten en opnames van orkesten en bands. De opdracht voor dit perceel ziet op de levering en plaatsen van zonnepanelen, als het leveren en plaatsen van een elektrisch opslagsysteem.  Adres: Verwerijstraat 14

Foto: Gemeente Middelburg (perceel 3)

Perceel 3
Dit perceel betreft de Stadsschouwburg dak. Het pand is in 1939 gebouwd en in 2018 grondig gerenoveerd. De schouwburg biedt een gevarieerd
programma van voorstellingen in allerlei genres. De opdracht voor dit perceel ziet op de levering en plaatsen van zonnepanelen, als het leveren en
plaatsen van een elektrisch opslagsysteem.
Adres: Molenwater 99

Perceel 4
Dit perceel betreft de Stadsschouwburg gevel, zie voor de omschrijving van het pand en de locatie perceel 3. De opdracht voor perceel 4 ziet op de levering en plaatsen van zonnepanelen, als het leveren en plaatsen van een elektrisch opslagsysteem. Een ondernemer kan een inschrijving indienen voor meerdere percelen of voor één perceel.

Omschrijving van de werkzaamheden:

  • Levering, plaatsing en installatie van PV-panelen;
  • Levering, plaatsing en installatie van elektrische opslagsystemen;
  • Levering van plaatsings- en bevestigingsmaterialen t.b.v. de PV-panelen;
  • Levering, plaatsing en installatie van PV-omvormers en benodigde aansluitmaterialen;
  • Installatie van elektrische installatie, levering inclusief aardingsinstallatie, koppeling met de bliksemafleiding en overspanningsbeveiliging;
  • Installatie naar en ten behoeve van de koppeling op de bestaande schakel- en verdeelinrichting;
  • Opstellen en uitvoeren van een onderhoudscontract volgens de genoemde kwaliteitseisen, zie paragraaf 5.1.3;
  • Leveren en plaatsen van de draagconstructie voor de PV-panelen;
  • Aanpassen van de bestaande draagconstructie.

Bron: Tenderned 21 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188158

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *