Brandweerhelmen Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

Brandweerhelmen Hollands Midden

Foto: ©ZAZ

Veiligheidsregio Hollands Midden besteed binnen de verschillende organisaties van Veiligheidsregio Midden opdrachten uit voor helmen. De uitbesteding van deze opdrachten vindt plaats met enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Ter invulling van de actuele behoefte kopen de budgethouders zelfstandig de helmen door het plaatsen van opdrachten. De helmen hebben in zijn totaliteit een waarde boven de Europese drempelwaarde en zullen vanaf heden Europees worden aanbesteed. Op dit moment zijn er diverse type brandweerhelmen in gebruik binnen Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheidsregio Hollands Midden wil voor de levering van 1400 brandweerhelmen een overeenkomst afsluiten voor de verschillende organisatieonderdelen van Veiligheidsregio Hollands Midden. De
brandweerhelmen worden voor alle operationele functies en operationele vakbekwaamheidsfunctionarissen geleverd welke zijn;

  • Manschappen
  • Bevelvoerders
  • Piketofficieren
  • Instructeurs
  • Stokers van het lokale oefencentrum in Waddinxveen

Veiligheidsregio Hollands Midden wenst met de kwalitatief beste partij, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten een overeenkomst af te sluiten. Omdat de levering van helmen, naar verwachting ook de komende jaren een belangrijke levering van producten blijft, en omdat de kwaliteit van inhoud en vorm van deze levering van producten goed geborgd dient te zijn, is het van belang dat Veiligheidsregio Hollands Midden een overeenkomst afsluit met een betrouwbare en vakkundige leverancier.

De scope van de opdracht betreft:

  • Bedrijfsklaar leveren van 1400 brandweerhelmen met het vastgestelde landelijke brandweer uitstralingsprofiel (gelijkend op signaalgeel/zwavelgeel).
  • Inmeten van alle operationele medewerkers.
  • Een instructie, opleidings- en bijscholingsprogramma voor beheer van de brandweerhelm.
  • Levering op zo kort mogelijke termijn met een gefaseerde uitlevering van de badges van ca 500 stuks zijn onderverdeeld in aantallen per kazerne.

De leverende partij verpakt de helmen per kazerne op een pallet en levert deze af op het distributiedepot van VHRM te kazerne
Leiden Zuid. VHRM verzorgt de verdere distributie van het depot naar de kazernes.

Na de totale levering in 2020 verwacht VRHM initieel circa 50 helmen per jaar af te zullen nemen. De levering van de opdracht is gepland vanaf het moment van de inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland vanaf ondertekening van de overeenkomst tot en met de feitelijke levering en acceptatie van alle 1400 helmen, doch uiterlijk 14 december 2020. Er zal één partij worden gecontracteerd die met de Veiligheidsregio Hollands Midden een leveringsovereenkomst afsluit. De beoogde startdatum van deze leveringsovereenkomst is 3 juli
2020. De initiële looptijd is zes jaar met de mogelijkheid om daarna nog tweemaal voor één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned 3 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191770

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *