Bodycams en Integrale dienstverlening Politie – Aanbestedingsnieuws

Bodycams en Integrale dienstverlening Politie

Foto: Pixabay.com/fsHH

Met deze aanbesteding wil de politie circa tweeduizend bodycams en integrale dienstverlening inkopen en implementeren in 2020 én de vervanging hiervan gedurende de jaren 2021, 2022 en mogelijk 2023. Met de inzet van bodycams wordt de-escalatie beoogd. Alle minimale eisen die Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van Eisen dat bij de op Negometrix geplaatste aanbesteding te downloaden is. Wij verklappen alvast enkele van deze eisen. . De bodycam is het belangrijkste onderdeel voor de gebruiker en moet een getrouwe weergave zijn van wat de politiemedewerker persoonlijk waarneemt. Het gebruik van de bodycam dient simpel en intuïtief te zijn en zo min mogelijk instelhandelingen door de gebruiker op straat te hebben.  Verdere eisen zijn gesynchroniseerd opnemen van audio en video, een minimale kijkhoek, minimaal HD kwaliteit 1280 x 720, een stof- en spatwaterdichte behuizing (IP65) en als laatste moet de batterij natuurlijk minimaal een volledige dienst van 8 uur meegaan. 

Tot het bereik van de Opdracht behoren de volgende onderdelen:

  • Bodycams
  • Docking-stations
  • Licenties
  • Onderhoud (correctief en preventief)
  • Storage
  • Trainingen

De Politie heeft de afgelopen jaren met een aantal leveranciers ervaring opgedaan met de inzet van bodycams. Potentiële Inschrijvers die deze ervaring niet hebben opgedaan bij Politie, kunnen via het onderzoeksrapport van S. Flight meer context krijgen bij de eerdere inzet van bodycams.https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2019/evaluatie-bodycams-landelijke-eenheid-334/ 

Het aantal incidenten van lichamelijke agressie en serieuze bedreigingen is gehalveerd: van bijna vierhonderd incidenten in het jaar voorafgaand aan de proef naar iets minder dan tweehonderd incidenten in het jaar dat de bodycams werden gedragen. Ook het veiligheidsgevoel is verbeterd: politiemensen die de bodycam vaak droegen voelden zich significant veiliger dan degenen die de bodycam nooit of maar af en toe droegen. Het is aannemelijk dat dit komt door het de-escalerende effect van bodycams. Dat effect werkt twee kanten op: burgers gedragen zich respectvol richting de politie en werken beter mee. Maar ook de politie zelf gaat zich professioneler gedragen, aangezien ook hun gedrag wordt vastgelegd.

De politie behandelt leveranciers onpartijdig. Om dit vanuit de zijde van politie te waarborgen geldt dat medewerkers van de politie die bij aanbestedingsprojecten betrokken zijn, geen geschenken, hoe klein dan ook, aannemen. 

Bron: Tenderned 3 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191673

1 thought on “Bodycams en Integrale dienstverlening Politie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *