Brancheorganisatie GWW Cumela pleit voor tegengaan clusteren – Aanbestedingsnieuws

Brancheorganisatie GWW Cumela pleit voor tegengaan clusteren

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet zorgen dat de uitwerking van de Actie-agenda Beter Aanbesteden breed onder de aandacht komt van en wordt opgepakt door gemeenten en andere aanbestedende lagere overheden. Dit om onnodig clusteren en te dicht getimmerde aanbestedingen te voorkomen. Deze boodschap kreeg staatssecretaris Mona Keijzer mee die op bezoek was bij de brancheorganisatie.

Ook wees Cumela op het gebrek aan kennis bij gemeenten om voldoende MKB-vriendelijk aan te besteden. De bedrijven merken dat er bij lagere overheden onvoldoende kennis is van procedurele aanbestedingsmogelijkheden én van het vakgebied. Bedrijven zien de ontmoetingen of marktconsultaties al als een vooruitgang, maar merken op dat dit nog meer navolging mag krijgen.

Mona Keijzer
(c) Rijksoverheid 2019

Dat zou kunnen door de inzet van bouwteams, maar daar wordt volgens Cumela nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Lagere overheden moeten niet alles via een dichtgetimmerd protocol in de markt zetten maar meer de mogelijkheden uit de Aanbestedingswet benutten.

De staatssecreatris zei toe samen met de aanjager Beter Aanbesteden te kijken hoe ze met het actieprogramma  kunnen komen ” tot een betere naleving van de regels en vooral een beter gebruik van de ruimte die regels bieden”

Bron: Cumela, 13 februari 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *