Brabant gaat varkensstallen of zoiets opkopen, de “piekbelasters” – Aanbestedingsnieuws

Brabant gaat varkensstallen of zoiets opkopen, de “piekbelasters”

Brabant wil “piekbelasters” opkopen en heeft daartoe rijksmiddelen gekregen, zo stelt een persbericht. Met een bijbehorende regeling maken maar liefst 173 Brabantse varkenshouders gebruik van de regeling om hun bedrijf te stoppen. “En dat is goed nieuws,” vindt gedeputeerde Erik Ronnes, die er bij de minister op aandrong de resterende middelen voor de aankoop van piekbelasters beschikbaar te stellen. “In Brabant hebben zich in de eerste ronde 22 piekbelasters aangemeld, maar er was maar budget voor zo’n 10 bedrijven. Met de aanvullende middelen kunnen we nu met alle 22 bedrijven in gesprek gaan over aankoop. Daarmee kunnen we sneller meer stikstofuitstoot reduceren, én we kunnen meer bedrijven helpen die willen stoppen.”

©Brabant 2021

Vandaag maakte de minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat €170 miljoen aan resterende middelen beschikbaar komt voor overige stikstofmaatregelen, waarvan €130 miljoen voor de aankoop van piekbelasters. De overheid gaat dus boerenbedrijven grootschalig opkopen. De grond is als agrarische grond financiëel niet veel waard (wel immateriëel, voor de voedselvoorziening) maar wel op het moment dat de grond van bestemming verandert en vol wordt gezet met nieuwbouwwoningen. Zoiets kan bovendien ook nog leiden tot behoorlijke gevolgen voor verkiezingen en daarmee ook voor de toekomst van de provincie.

“In Brabant hebben zich in de eerste ronde 22 piekbelasters aangemeld, maar er was maar budget voor zo’n 10 bedrijven. Met de aanvullende middelen kunnen we nu met alle 22 bedrijven in gesprek gaan over aankoop. Daarmee kunnen we sneller meer stikstofuitstoot reduceren, én we kunnen meer bedrijven helpen die willen stoppen.”

Voor de 1e tranche van de regeling gerichte aankoop piekbelasters meldden zich in Brabant 29 bedrijven aan, waarvan er 22 voldoen aan de criteria van het Rijk. Het is niet zeker of alle gesprekken daadwerkelijk leiden tot een verkoopovereenkomst. Eventuele middelen die overblijven bij de (vrijwillige) opkoop van piekbelasters, waarvan de 1e tranche nu loopt, schuiven Rijk en provincies door naar de tweede tranche na de zomer.

Bij ons rest eigenlijk maar een vraag. Koop? Als in aanschaf van piekbelasters? Moet het dan niet worden aanbesteed?

In een bijdrage van Zimmerman vonden we een inschatting van de waarde van het bedrijf. Alleen al aan varkensrechten gaat het bij een klein bedrijf om ruim 2 ton. De stallen vertegenwoordigen een veelvoud daarvan. Een nieuwe stal alleen al kan wel 6 ton waard zijn. Van de vastgoedwaarde wordt 65% vergoed, maar hoe dan ook gaat het bij een kleine varkensboer al om een bedrag dat de aanbestedingsdrempel ver overschrijdt.

Hoewel, dat is dan toch een tweede vraag. Wat gebeurt er met die varkens? Gaan die nu naar een riante varkensvilla in Denemarken waar boeren wel de ruimte krijgen om de varkens in de open lucht te laten scharrelen omdat ze daar niet aan een waanzinsregel van de EU over mest vast zitten? Of gaan die meteen naar de slacht? Want in dat laatste geval is het wel heel cynisch dat dit alles juist zo wordt verkocht in de kamer als een milieumaatregel.

Zie ook onze nieuwe pagina

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/drempelbedragen

waarop we de actuele en de vorige bedragen in een overzicht bij elkaar gezet hebben. We zullen het zo snel mogelijk updaten als er een nieuw bedrag bekend wordt.

Zie ook:

https://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-vindt-opkopen-van-boerderijen-door-Brabanders-volstrekt-ongewenst.-Natuurlijk-was-ik-boos-25528800.html

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/10/04/boeren-moeten-kunnen-blijven-boeren

https://www.varkens.nl/nieuws/2021/05/28/varkensproductie-denemarken-blijft-groeien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *