Cebeon en Lysias gaan provinciefonds herijken – Aanbestedingsnieuws

Cebeon en Lysias gaan provinciefonds herijken

Afgelopen week is bekend geworden dat Cebeon Centrum Beleidsadviserend Onderzoek en Lysias Advies samen de aanbesteding van het ministerie van BZK hebben gewonnen en aan de slag gaan met de herijking van het provinciefonds. Na een eerdere succesvolle samenwerking in de provincie Zeeland, een aantal jaren geleden, is dit de tweede keer dat beide bureaus samen aan een opdracht werken.

In een persbericht laat Lysias weten:

Met deze samenwerking worden de kennis en expertise van de onderzoekers van Cebeon op het gebied van overheidsfinanciën en verdeelmodellen gecombineerd met die van Lysias op het gebied van bestuurlijke processen en provinciale taken.

Onze gezamenlijke aanpak is erop gericht om met een zorgvuldig en transparant proces tot een betere, toekomstbestendige verdeling te komen. De komende periode gaan beide partijen met heel veel enthousiasme samen aan de slag om van deze uitdaging een succes te maken.

 

Bron

Provinciehuis Groningen, Bron: Groningen 2017

Naschrift redactie:

Over de herijking van het provinciefonds verscheen een Kamerbrief van Minister Ollongren in december 2020:

Met deze brief informeer ik u ook dat ik samen met mijn medefondsbeheerder de
staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en het IPO heb
afgesproken te streven naar een herijkt verdeelmodel van het provinciefonds per
1 januari 2023. De insteek en totstandkoming van deze herijking is conform de
eerdere toezeggingen hierover aan de Eerste Kamer door mijn
ambtsvoorganger.3,4 Ook wordt hiermee inhoudelijk invulling gegeven aan de
eerder aangenomen moties vanuit uw Kamer.5,6
Daarnaast werken wij samen met de provincies, ter voorbereiding op een
volgende kabinetsperiode, aan een verkenning naar verbetering van en
alternatieven voor een provinciaal belastinggebied. De voorstellen en aanbevelingen uit beide rapporten zijn gericht op de volgende kabinetsperiode.
Besluitvorming hierover is dan ook aan een nieuw kabinet.

De voorstellen en aanbevelingen zijn aan een nieuw kabinet, maar het gunnen van de opdracht duidelijk niet.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/07/kamerbrief-over-stand-van-zaken-en-vervolg-herijking-gemeentefonds-en-financiele-verhoudingen-provincies

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *