Bouwteampartner Installatietechnische werkzaamheden Bosbad Emmeloord – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner Installatietechnische werkzaamheden Bosbad Emmeloord

Foto: Google Streetview

Het Bosbad in Emmeloord is in het jaar 1996 geopend. Gemiddeld ontvangt het Bosbad 150.000 bezoekers per jaar. Het Bosbad bevindt zich aan het einde van haar functionele levensduur en ook op functionaliteit en duurzaamheid sluit het niet meer aan bij de wensen. Het zwembad dient samen met de entree- en horeca gedeelte gerevitaliseerd te worden. Het project heeft betrekking op de (voorbereiding voor) de renovatie en verbouw van het Bosbad, bestaande uit:
 realisatie van een nieuw 25 meter zwembad en peuterbad;
 verbouwing van kleedaccommodatie, horeca en centrale entree en overige ondersteunde ruimten.
De gemeente Noordoostpolder en exploitant beogen de overlast tijdens de uitvoering van de gehele renovatie en verbouw voor de bedrijfsvoering van het Bosbad, haar medewerkers en gebruikers te minimaliseren. Uit financieel en beheer oogpunt is de aanbesteding van de gehele renovatie en verbouw van het Bosbad onderverdeeld in percelen. De gemeente Noordoostpolder is een buitengewone gemeente. Ruim 75 jaar geleden drooggelegd, vormgegeven op de tekentafel, tot leven gebracht door pioniers. Een gebied van 59.620 hectare met eigen kwaliteiten. Duurzaam, energiek, centraal gelegen, open en toegankelijk en met volop ruimte.

Perceel II Bouwteampartner installatietechnische werkzaamheden renovatie/verbouw zwembad Bosbad. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente een installateur te contracteren die in bouwteamverband samen met de bouwteampartners bijdraagt aan de voorgenomen verbouw/ renovatie van het Bosbad. Tot de opdracht behoort:
 de engineering van de installaties (werktuigkundig, elektrotechnisch en waterbehandeling) op basis van het in opdracht van de gemeente opgestelde Definitief Ontwerp;
 het opstellen van een Technisch Ontwerp (inclusief Bestek), met omschrijving van alle componenten en fabricaten, productgegevens en toegepaste materialen;
 nutscoördinatie;
 de realisatie van de voornoemde installaties ten behoeve van de verbouw / renovatie van het Bosbad.

Na publicatie van de definitieve gunning van de opdracht wenst de gemeente met de winnaar van deze aanbestedingsprocedure een buwteamovereenkomst af te sluiten. Indien de gemeente en de beoogde opdrachtnemer in bouwteamverband tot overeenstemming komen over het definitief Technisch Ontwerp, de levering en installatie hiervan, sluit de gemeente met deze opdrachtnemer naderhand een Aannemingsovereenkomst op basis van UAV. De gemeente volgt voorafgaand aan het contracteren van een geschikte marktpartij een openbare aanbestedingsprocedure. De gemeente hanteert voor de gunning van de opdracht het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), welke wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 2 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281201

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *