Bouwteam voor Spilcentrum Achtse Barrier Zuid Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam voor Spilcentrum Achtse Barrier Zuid Eindhoven

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Spilcentrum Achtse Barrier Zuid. impressie: ©Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

Het nieuwe Spilcentrum Achtse Barrier Zuid in Eindhoven wordt een moderne en energiezuinige school. Het gebouw heeft een opbouw en is opgedeeld in diverse volumes. Een vriendelijk , open en transparant gebouw dat past in de groene omgeving en wijkbewoners en kinderen uitnodigt voor een nadere kennismaking en waar ruimte geboden wordt voor onderwijs, opvang en consultatie voor jongeren tussen de 0-18 jaar. Daarnaast gaat het gebouw een verbinding aan met het park aan de achterzijde. Dankzij de heldere structuur is eenvoudig in te spelen op de toekomstige wensen van basisschool De Klapwiek (Salto) en Korein kinderopvang en zijn de ruimtes multifunctioneel inzetbaar. De basisschool en kinderopvang zijn onderling verbonden, maar heeft ieder ook zijn eigen ingang. De GGD heeft een eigen gedeelte met eigen ingang, wel is er gezorgd voor een zichtbare verbinding tussen de kinderopvang en GGD.

De locatie is ingeklemd tussen de Franse baan en de Normandiëlaan en bevindt zich op de overgang van een woongebied en een park. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door zijkanten van woningen. Aan de zuidkant wordt de locatie begrensd door grote hoge bomen aan de rand van een ten zuiden gelegen speelpark. Het toekomstige spilcentrum is sterk gerelateerd aan en gericht op de woonwijk. Door het gebouw op de overgang van woonwijk naar park te situeren kan het gebruik maken van de kwaliteit van beide stedelijke ruimten. Aan de noordkant vormt het speelplein ook het entreegebied
van het spilcentrum naar de wijk. Hierdoor kan het een ontmoetingsplek voor groot en klein in de wijk blijven. Aan dit plein heet het gebouw de verschillende gebruikers welkom. Hiervoor zijn de verschillende entrees aan het plein gesitueerd en doormiddel van vormgeving geprioriteerd. Door verdere verbeteringen aan de verkeerskundige structuur moet ook de verkeersoverlast worden verminderd. Door overgang van woongebied naar park ontstaan natuurlijke wijze gebieden van rust, reuring en rumoer. De interne ruimten van leerpleinen, aula en speellokalen (reuring) vormen de ruimtelijke buffer
tussen het rumoerige buitenspeelterrein en de rustige onderwijsomgeving. Nagenoeg alle groepsruimten zijn dan ook aan deze rustige groene parkzijde gesitueerd. Door de natuurlijke passieve zonwering van de aanwezige grote bomen en het groene uitzicht draagt het park bij aan welbevinden en gezondheid van de leerlingen in het kindcentrum. Zowel kinderdagopvang, peuterwerk als consultatiebureau zijn ook gesitueerd aan het ontmoetingsplein aan de noordzijde. Door de wens om interne relaties mogelijk te maken zijn ze gesitueerd aan de westzijde van de locatie. Hoewel ze op het plein gericht zijn vormt de massa ook de begeleiding aan de Franse baan in een vergelijkbare maat, structuur en ritme als de hier gelegen woningen.

Aanbesteder volgt de niet-openbare procedure. De selectie- en gunningsprocedure wordt volgens planning afgerond in mei 2023. Vanaf 2 juni 2023 wordt gestart met het uitwerken van een definitief ontwerp tot een technisch ontwerp. Indien alles
volgens wens en planning verloopt, kan gestart worden met de bouw na de bouwvakvakantie in 2023. Het gebouw dient 1 juli 2024 te worden opgeleverd.Deze aanbesteding is niet verdeeld in percelen. De (combinatie van) aannemer(s) is volledig
verantwoordelijk voor zowel het bouwkundige als het installatietechnische deel van de opdracht.

Bron: Tenderned zondag 29 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286963

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *