Ontwerp, realisatie en onderhoud van het logistiek systeem boekenmagazijn KB – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp, realisatie en onderhoud van het logistiek systeem boekenmagazijn KB

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay

Namens de Koninklijke Bibliotheek (KB) realiseert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een nieuw boekenmagazijn voor de nationale bibliotheekcollectie bestaande uit 6 miljoen boeken, kranten en tijdschriften. Het nieuwe boekenmagazijn wordt een duurzaam, hypermodern, state-of-the art, volledig geautomatiseerd gebouw inclusief een logistiek systeem. Samen zorgen zij voor optimale bewaarcondities van de nationale bibliotheekcollectie. De opdracht bestaat uit het ontwerp, de realisatie en meerjarig onderhoud van een logistiek systeem, zijnde een volledig geautomatiseerd robotsysteem incl. stellingen en containers voor de opslag, inname en uitgifte van de nationale bibliotheekcollectie de KB. Gezocht wordt naar een system integrator die in één overeenkomst zowel het Design, Build als Maintain (DBM) kan verzorgen van dit state-of-the-art logistiek systeem. De opdrachtnemer dient het logistiek systeem turn-key op te leveren en minimaal 10 jaar te kunnen onderhouden.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
• Design: het ontwerpen van een logistiek systeem voor de opslag van boeken, kranten en tijdschriften in 223.000 containers in 3 maatvoeringen (600x400x250 mm, 600x400x350 mm en 800x600x250 mm), het transport van de containers in het (onbemande) boekenmagazijn naar 6 ergonomische werkstations en vice versa en een warehouse control system (WCS)
die het logistiek systeem aanstuurt;
• Build: realisatie van het logistiek systeem;
• Maintain: onderhoud van het logistiek systeem voor de duur van tien jaar en optioneel twee maal een verlenging van vijf jaar.

Het RVB en de KB hebben afspraken hebben gemaakt over de taak- en rolverdeling in de uitvoering van de DBM overeenkomst: het RVB is verantwoordelijk voor de ontwerp- en realisatiefase van de opdracht en de KB is verantwoordelijk voor de onderhoudsfase van de opdracht. Omdat de contractoverneming een afspraak tussen het RVB (de overdrager) en de
KB (de overnemer) is die de instemming behoeft van de opdrachtnemer (de wederpartij), is de DBM-overeenkomst een drie-partijenovereenkomst. Daarin is als vermeld het RVB oorspronkelijk als opdrachtgever aangeduid, maar moet daarvoor
ná de contractsoverneming KB worden gelezen.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog en  inschrijvingsfase.

Tijdens een inlichtingenbijeenkomst in de aanmeldingsfase (uitleg over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de
aanbestedingsprocedure) worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst
worden de presentatie, vragen en antwoorden op Tenderned gepubliceerd. Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk op 15 februari 2023 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De inlichtingenbijeenkomst zelf zal worden gehouden op 16 februari 2023, 15:00 -17:00 uur aan het Korte Voorhout 7, Den Haag.

Bron: Tenderned zondag 29 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287006

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 januari 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *