Bouwteam (uitv.) renovatie De Kleine Vliegenier – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam (uitv.) renovatie De Kleine Vliegenier

Foto: © Stg. PCOU

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (Stichting PCOU) heeft het voornemen om basisschool De Kleine Vliegenier aan de C. van Maasdijkstraat in Utrecht te renoveren. Stichting PCOU is op zoek naar een geschikte uitvoerende partij om in bouwteamverband te adviseren en het Werk te realiseren. De Kleine Vliegenier is een basisschool in de wijk Zuilen in Utrecht en is één van de dertig scholen van Stichting PCOU. Het oorspronkelijke schoolgebouw van De Kleine Vliegenier bestaat uit twee aparte schoolgebouwen uit 1955 en 1956 (zogenaamde hal-scholen) die tijdens latere verbouwing aan elkaar zijn verbonden. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Op basis van vooronderzoek is renovatie, met gedeeltelijke sloop-nieuwbouw, als meest passende huisvestingsoplossing gekozen. De renovatie van het
gebouw wordt beschouwd als een levensduur verlengende investering voor 40 jaar. Met de renovatie wordt tegemoetgekomen aan de functionele-, ruimtelijke en technische eisen. De twee hal-scholen hebben een monumentale status en dienen gerenoveerd te worden. De latere aan- en verbouwingen hebben geen monumentwaarde. Dit deel van het gebouw wordt geheel of gedeeltelijk vervangen voor nieuwbouw.  Het Werk omvat de realisatie van de renovatie, met sloop en gedeeltelijke nieuwbouw, hieronder worden de bouwkundige, constructieve, werktuigbouwkundige en elektrotechnische
werkzaamheden en werkzaamheden m.b.t. het terrein verstaan. Direct aan de school grenst een gymzaal die in beheer en onderhoud is bij de gemeente Utrecht. Deze gymzaal is geen onderdeel van de renovatieopgave.

De capaciteit van het huidige gebouw is vastgesteld op 2.371 m2 bvo, waarvan 1.706 m2 bvo een monumentale status heeft. Volgens de verordening heeft de Kleine Vliegenier recht op 14 groepen plus een voorziening voor de peutergroep VE (voorschoolse Educatie) van 115 m2 bvo. Naar verwachting is minimaal 2.250 m2 bvo noodzakelijk om het programma passend te krijgen binnen het bestaande gebouw. Meer informatie volgt in de Gunningsfase.

De aanbesteder volgt de niet-openbare procedure. De Kleine Vliegenier moet voor de kerstvakantie 2025 opgeleverd zijn, zodat de school in die kerstvakantie haar gerenoveerde schoolgebouw kan betrekken en de tijdelijke huisvesting weer vrijkomt. Het doel van de gunningsfase is te komen tot gunning aan de inschrijver die aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen en wensen voldoet en de inschrijving tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) voor het werk heeft ingediend. De inschrijving wordt beoordeeld op basis van gunningscriteria prijs en kwaliteit.

Bron: Tenderned woensdag 14 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282745

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *