Bouwkundige uitbreiding zwembad De Meerkamp Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige uitbreiding zwembad De Meerkamp Amstelveen

Impressie: © Gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer  is op zoek naar een opdrachtnemer die de ‘bouwkundige uitbreiding De Meerkamp’ te Amstelveen realiseert. De bouwkundig aannemer is voor de TO-fase verantwoordelijk voor toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming van de tekeningen, berekeningen en technische omschrijvingen die door het ontwerpteam worden opgesteld. Behoudens afwijkingen en wijzingen als gevolg van aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever is de inschrijvingssom ook de aanneemsom. Het is de bouwkundig aannemer in de TO fase toegestaan om met gelijkwaardige alternatieven te komen die
voor hem een voordeel bieden in bouwmethode, werkmethodiek, planning, etc. De bouwkundig aannemer is voor voor de fasen UO en Uitvoering verantwoordelijk voor de werk- en productie tekeningen en de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt geacht rekening te houden met het inpassen en de integratie van het advies van de adviseurs, zoals: architect,
constructeur en installatie adviseur. De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leveren, monteren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de bouwkundige werkzaamheden conform demarcatielijst. Het STABU-bestek met tekeningen en bijlagen worden via Tenderned beschikbaar gesteld op 17 februari 2023.

De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de inrichting en instandhouding van de bouwplaats, plaatsing van bouw/schaftketen voor hemzelf, nevenaannemers en directieleverende partijen en coördinatie over deze nevenaannemers, directieleverende partijen en partijen op de bouwplaats conform de coördinatie overeenkomst. Hij is ook verantwoordelijk voor de engineering, het transport (naar en op de bouwplaats) en de montage, inclusief kranen, steigers, ander hulpmaterieel en inclusief reis- en verblijf voor hemzelf, nevenaannemers, directieleverende partijen en eventuele derden op de bouwplaats.

De start van de werkzaamheden vindt plaats op een nader te bepalen datum, maar bij voorkeur dinsdag 15 augustus 2023, of zoveel eerder als mogelijk of later als nodig is. Het werk dient te zijn opgeleverd op vrijdag 22 november 2024 (zwembadgedeelte) en het totale werk op vrijdag 20 december 2024. Indien de opdrachtgever gedurende de duur van overeenkomst besluit om aanvullende werken/diensten en/of leveringen af te nemen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van een of meerdere van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomsten. De aanbestedende dienst behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende diensten buiten deze overeenkomst te laten en door derde(n) te laten uitvoeren. De aanbestedingsprocedure is de openbare Europese aanbestedingsprocedure.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, bestaande uit de volgende sub-gunningscriteria:
§ Kwaliteit:
o K1: Planning;
o K2: Risicobeheersing;
o K3: Bouwplaatsorganisatie;
o K4: Samenwerking met partijen.
§ Prijs:
o Inschrijvingssom (aanneemsom op basis van het inschrijvingsbiljet).

Bron: Tenderned woensdag 14 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/28234

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *