Bouwteam transformatie school Beatrijsstraat 8-12 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam transformatie school Beatrijsstraat 8-12 Den Haag

Foto: © Gemeente Den Haag

De ontwikkeling van betaalbare kleinschalige bedrijfsruimte voor de maakindustrie wordt niet voldoende opgepakt door de markt. Door deze marktsituatie en de ambitie van de gemeente Den Haag om een inclusieve stad (voor zowel ondernemers als inwoners) te zijn en de economie te verbreden pakt de gemeente deze taak op zich. Met het Actieprogramma kleinschalige bedrijfsruimte wordt ingezet op de toevoeging van deze type bedrijfsruimtes in de wijken. Het doel van dit project is het leveren van een bijdrage aan het tekort aan betaalbare bedrijfsruimte, door de Beatrijsstraat 8-12 te transformeren van een verouderde onderwijslocatie tot een economische broedplaats, een bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemers en ondernemende
kunstenaars. Dit zijn vaak ondernemers in de ambachtelijke hoek, waarbij (kleinschalige) productie belangrijk is. Zij hebben baat bij ruimtes waar zij kunnen klussen en die veel begane grond hebben om zo goed bereikbaar te zijn voor bijvoorbeeld busjes. Dit betekent ook dat het werkruimtes moeten zijn voor een betaalbare prijs, waar mensen kunnen ‘maken’ en reuring kan ontstaan. Het doel is om de buurt Moerwijk Noord, en heel stadsdeel Zuidwest, een economische en sociale impuls te geven door middel van het creëren van circa veertig bedrijfsunits en het toevoegen van een gebiedsversterkende functie in het pand aan de Beatrijsstraat 8-12.

De voormalige onderwijslocatie aan de Beatrijsstraat omvat 4.850 m2 BVO in twee bouwlagen. De functie onderwijs wordt al circa tien jaar niet meer op de locatie uitgeoefend. Het pand is ruim zes jaar in gebruik gegeven aan twee collectieven op bruikleen basis. Er is nauwelijks – op het wind en waterdicht houden na – onderhoud gepleegd. Een deel van de school is in de jaren ’50 gebouwd, het tweede deel in de jaren ’80. Het uitgangspunt is het gebouw sober en doelmatig transformeren voor de doelgroep ambachtelijke makers/ondernemers. Het doel is om straks circa veertig schakelbare bedrijfsunits te realiseren die
geschikt zijn voor de maakindustrie. Op de begane grond moet sprake zijn van zelfstandige units met eigen ingangen, op de verdieping zal de ontsluiting gaan via de reeds aanwezige gezamenlijke gangpartijen. Er is een goederenlift die weer gangbaar gemaakt moet worden om bedrijvigheid op de verdieping mogelijk te maken. Het project bevindt zich thans in de Voorlopig Ontwerp fase. Het ontwerpteam zal, onder leiding van Studio Nuy van Noort, het programma van eisen uitwerken tot een SO, VO en DO. Op basis hiervan kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Tevens is het DO input voor de
aanbesteding voor de bouwteam-opdracht. Het project wordt voor een deel gesubsidieerd uit Europese subsidies kansen voor west. Deze subsidie kent een uiterlijke verantwoordingsdatum van 31 december 2023.

De scope van de Opdracht betreft het sluiten van een zogeheten “twee fasen contract” in de vorm van een bouwteam, waarbij de aannemer als adviseur deelneemt aan de uitwerking en de afronding van het ontwerpproces en de diverse ontwerp- en advieswerkzaamheden verricht, daarbij zijn kennis inbrengt en na het ontwerpproces het recht op eerste aanbieding heeft voor de uitvoering van het werk. De opdrachtgever wil ten behoeve van dit project een bouwteamovereenkomst sluiten, waarna
optioneel de aannemingsovereenkomst opgedragen kan worden. Het bouwteam omvat de participatie van een uitvoerende partij in de afronding van het ontwerpproces (op basis van de bouwteamovereenkomst). Ten behoeve van de (gefaseerde) uitwerking van het bestek door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer diverse ontwerp- en advieswerkzaamheden
verrichten en bijdragen leveren aan de totstandkoming van het definitief ontwerp en het bestek. Voorzien is dat het ontwerp, gesplitst in casco+ en inbouw deel, wordt uitgewerkt.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure,
De aanbesteding vindt in 2 fasen plaats: 1 selectiefase, 2 gunningsfase. De geselecteerde gegadigden uit de 1e
fase van deze aanbesteding worden uitgenodigd voor de 2e fase een Inschrijving te doen op basis van de toe te sturen gunningsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige
inschrijving wordt in de 2e fase gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 10 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275529

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *