Bouw Windesheim Almere – Aanbestedingsnieuws

Bouw Windesheim Almere

Impressie: © CH Windesheim

Windesheim wil in het stadscentrum van Almere een huisvestingsopgave realiseren met een opp. van ongeveer 18.500 m2 BVO. Het is de bedoeling om de nieuwe locatie 1 september 2026 in gebruik te nemen. Het ontwerpteam werkt momenteel aan het Voorlopig Ontwerp. Gezien de huidige en toekomstige verwachte groei van de studentenpopulatie in Almere is uitbreiding
van de huisvesting noodzakelijk. Na een aantal jaren op verschillende huurlocaties in het centrum te hebben doorgebracht heeft Windesheim nu behoefte aan een eigen, speciaal voor het onderwijs ingericht hoofdgebouw in het centrum van Almere. Dit gebouw zal beeldbepalend zijn voor de skyline van Almere.

Het is daarbij belangrijk dat dit hoofdgebouw zichtbaar en herkenbaar is op een manier die passend is bij Windesheim. Daarom wordt geïnvesteerd in een herkenbare, uniforme en uitnodigende uitstraling. Het aanzicht van het gebouw dient direct ‘Hogeschool Windesheim’ uit te stralen en een gevoel van welkom en interactie te geven. De kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor de student zijn kenmerkend voor Windesheim. Het faciliteren van ontmoeting is een belangrijke functie van de campus als geheel. Bij de inrichting van het hoofdgebouw wordt rekening gehouden met faciliteiten om ontmoetingen mogelijk te maken en te stimuleren. Omdat de campus zich middenin de stad bevindt, zal aansluiting en afstemming plaatsvinden met de organisaties en faciliteiten in omringende panden. Het hoofdgebouw wordt geheel ingericht om multidisciplinaire samenwerking en nieuwe onderwijsvormen te faciliteren. Dat betekent veel community-ruimtes en leerpleinen, gecombineerd
met informele ontmoetingsruimten. Het aantal klassieke leslokalen zal kleiner worden. Bij de inrichting van de ruimtes wordt rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in termen van uitwisselbaarheid, aanpasbaarheid en schaalbaarheid van ruimtes en functies. De inzet van digitale faciliteiten zal niet alleen de samenwerking verbeteren, maar ook bijdragen aan het optimaal gebruik van ruimte.

Het ontwerp laat de vertaling van het PvE naar plattegrondniveau en hoofdverschijningsvorm duidelijk zien. Onder het onderwijsgebouw van Windesheim is een eigen parkeergarage gesitueerd. Deze sluit aan bij de openbare parkeergarage die door de gemeente gerealiseerd wordt en deelt een gezamenlijke ingang voor gemotoriseerd verkeer. Het huidige ontwerp is gebaseerd op de stedenbouwkundige kaders die door de gemeente zijn opgesteld. Deze kaders zijn onderdeel van de opdracht en geven inzicht in de hoogteprofielen van het terrein en gebouwdelen. Het nieuwe gebouw voor Windesheim is onderdeel van een grotere campusontwikkeling. Naast de nieuwbouw voor Windesheim wordt ook een studentencampus gerealiseerd inclusief parkeergarage (die garage sluit aan op die van Windeheim). Windesheim wil ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit een koploperpositie en een voorbeeldfunctie vervullen. Dit betekent beperken van de energievraag van gebouwen en het verduurzamen van de warmte- en elektriciteitsvraag. Om de ambitie van een circulair en gezond gebouw te realiseren, zal worden ingezet op minimalisering van verspilling en hergebruik van grondstoffen (op een voor de exploitatie verantwoorde wijze).

Bij de deze aanbesteding wordt een Ontwerpteam- & Aannemingsovereenkomst aanbesteed daarnaast zal een onderhoudsovereenkomst worden gesloten  Overkoepelend wordt opdrachtnemer na de TO fase bij aanvang van de UO-fase verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het ontwerpteam. Met deze aanbesteding wordt gezocht naar een geschikte opdrachtnemer die zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten
van respectievelijk de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zal inzetten. Vanaf het moment dat de aannemer toetreedt tot het ontwerpteam gaat het ontwerpteam daarmee verder als bouwteam. Het bouwteam zal het DO verder uitwerken.

Opdrachtnemer zal in de bouwteamfase adviseren, zijn vakkennis inbrengen, alternatieven voorstellen, de prijs bewaken en input leveren. De advisering betreft met name de uitvoerings- en kostentechnische aspecten. De esthetische en functionele uitgangspunten vastgelegd in de tekeningen en impressies van het ontwerpteam zijn bindend voor de uitvoering van het werk.
Tijdens de DO fase heeft de aannemer een toetsende en adviserende rol, dezelfde rolverdeling geldt voor het TO. De aannemer neemt vervolgens de ontwerpverantwoordelijkheid over en werkt het uitvoeringsgereed ontwerp (UO) uit. Het ontwerpteam  zal gedurende het UO, binnen het bouwteam een toetsende rol op zich nemen.

De aanbestedingsprocedure betreft een zogenaamde ‘niet-openbare procedure’ (procedure met voorafgaande selectie) en verloopt in twee fasen. De procedure begint met de selectiefase en wordt gevolgd door de inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned zondag 9 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275412

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *