IT-Voorzieningen – Dopingautoriteit – Aanbestedingsnieuws

IT-Voorzieningen – Dopingautoriteit

Foto: pixabay.com

De Dopingautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan sinds 1 januari 2019. De organisatie is een voortzetting van meerdere organisaties, daterend uit 1989. De Dopingautoriteit is de aangewezen nationale anti-doping organisatie van Nederland en wordt ook erkend door de Wereld Anti-Doping agentschap. De taken van de Dopingautoriteit zijn beschreven in de ‘Wet Uitvoering Antidopingbeleid’ ofwel ‘WUAB’. De Dopingautoriteit heeft als wettelijke taken:
– Het bestrijden van doping in de sport;
– Het uitvoeren van het dopingcontroleproces;
– Het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement;
– Het geven van voorlichting over doping;
– Andere door de Minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

De aanbesteding heeft betrekking op het leveren van IT-voorzieningen. De Dopingautoriteit maakt gebruik van meerdere IT-systemen, met als centrale doelstelling dat deze samengevoegd worden in één dicht en veilig systeem. Thin clients, laptops, tablets, printers, WIFI-toegangspunten en andere hardware apparatuur zijn aangeschaft door De Dopingautoriteit, maar in beheer bij de huidige leverancier; server ruimtes worden gehuurd van een centrale provider.

De huidige systemen omvatten onder andere:  Centrale IT-diensten met virtuele desktops voor alle medewerkers (momenteel 46). Dit onderdeel is het hoofdonderwerp van de aanbesteding. De medewerkers werkzaam in het centrale kantoor (momenteel 24) werken via Thin Clients, of via een persoonlijke laptop met beperkte diensten buiten de virtuele desktop omgeving. De dopingcontroleofficials (momenteel 22, waarbij zij veelal op diverse locaties werken zoals thuis of bij sportevenementen) gebruiken tablets en eventuele privé laptops om toegang te krijgen tot de virtuele desktop omgeving.

Dopingautoriteit is op zoek naar een “hosted” digitale werkomgeving welke in volledig beheer bij de IT-dienstverlener is. De omgeving biedt een virtuele desktop (op basis van VDI of RDS), een File server voor de opslag van bedrijfs- en persoonlijke data en documenten en een “OnPremise” Exchange mailomgeving voor e-mail en scanner functionaliteiten. De doorlopende
diensten omvatten gebruik, onderhoud en ondersteuning op de geleverde software en koppelingen.
Binnen de digitale werkomgeving borgt de aanbieder hierbij dat de software is te gebruiken en upto-date wordt ge- houden met de laatste (software)versie. Koppelingen zullen, indien nodig, worden aangepast bij wijzigingen van de te koppelen systemen, zodat minimaal dezelfde functionaliteit geborgd is. Aanpassingen aan binnen de werkomgeving worden ten aller tijden
vooraf aangekondigd en kunnen altijd via een OTAP-straat worden opgeleverd.

Op het kantoor van Dopingautoriteit in Capelle aan de IJssel zijn verschillende netwerkcomponenten aanwezig voor het verzorgen van een bedraad en een draadloos netwerk. De aanbieder verzorgt het volledige beheer en onderhoud op het huidige netwerk. Aanbieder biedt een adviserende rol over de kwaliteit van het netwerk en is waar nodig in staat om het netwerk te optimaliseren met de huidige componenten of door het leveren van nieuwe componenten

Alle aanwezig printers blijven in de nieuwe situatie behouden. De aanbieder verzorgt het volledige beheer en onderhoud op deze printers. Daarbij wordt verwacht dat functionaliteiten zoals scannen via mail of printen vanuit de digitale werkomgeving naar behoren werkt. Aanbieder heeft een adviserende rol wanneer het gaat om de aanschaf van nieuwe printers. De daadwerkelijke aanschaf verloopt via Dopingautoriteit zelf.

Dopingautoriteit blijft gebruik maken van de huidige vast en mobiele werkplekken. Het is van belang dat de geleverde digitale werkomgeving aansluit om te specificaties van alle aanwezige vaste en mobiele werkplekken evenals BYOD-werkplekken. Daarbij verzorgt aanbieder het volledige beheer en onderhoud op alle vaste en mobiele werkplekken (Zowel software als hardware matig). Ook verzorgt de aanbieder voor het leveren en inrichting van hardware (Thin Clients, laptops, dockingstations, Tablets, beeldschermen) op verzoek van de Dopingautoriteit. Na het leveren en inrichten wordt de hardware eigendom van de Dopingautoriteit, maar beheerd door de leverancier.

De huidige mobiele telefoons zijn eigendom van Dopingautoriteit. De aanbieder verzorgt een volledige gecentraliseerd beheer en onderhoud op de mobiele telefoons.

Alle applicaties worden via de digitale werkplek beschikbaar gesteld. Aanbieder verzorgt de beschikbaarheid en up-to-date houden van alle applicaties en het heeft een adviserende rol in het technisch beheer van het applicatie landschap.

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met de mogelijkheid voor de Dopingautoriteit om eenzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden tweemaal te verlengen voor een duur van drie jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2023.

De opdracht wordt in de markt gezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Europese openbare aanbestedingsprocedure. De overeenkomst wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Bron: Tenderned zondag 10 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275325

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *