Bouwteam sportaccomodatie Meidoornlaan – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam sportaccomodatie Meidoornlaan

Via de website van Mercell is een opdracht gepubliceerd voor een bouwteam voor het oprichten van een sportaccomodatie in de IJpleinbuurt

Het projectdoel is het realiseren van een nieuwe sporthal, die daarmee twee naburige nieuwe scholen gaat voorzien van voldoende gelegenheid voor bewegingsonderwijs. Deze sporthal zal met drie zaaldelen ten dienste staan van deze twee nieuwe scholen en buiten de schooltijden beschikbaar zijn voor onder andere sportverenigingen.
Met de nieuw te bouwen sporthal Meidoornweg wordt invulling gegeven aan de sportvoorziening in de directe nabijheid van de IJpleinbuurt.
Voor de uitstraling en kwaliteit wordt het kavelpaspoort aangehouden. Voor de functionaliteit, eisen en wensen is een programma van eisen opgesteld.

(…)

 

De gecontracteerde adviseurs in het bouwteam (architect, constructeur, bouwfysicus, kosten- &
installatieadviseur) leveren de projectproducten per fase (VO, DO, TO, UO). De aannemer wordt
toegevoegd aan het bouwteam en geeft zijn technisch inhoudelijke inbreng op de
bouwteamproducten, na afstemming met zijn onderaannemers.
Tijdens de ontwikkelfase levert de aannemer in bouwteam minimaal de volgende producten:
• Uitvoeringsplanning
• Begroting per ontwerpfase ter toetsing door het bouwteam
• BLVC-plan en Veiligheidsplan
• BIM-model bouwplan
• Detailtekeningen en – berekeningen

Bron: Tenderned/aanbestedingsleidraad, 27 november 2023

https://s2c.mercell.com/today/57665

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *