Architectenselectie renovatie De Aventurijn Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie renovatie De Aventurijn Nijmegen

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

De Aloysiusstichting heeft medio 2021 de Kristallis-scholen (VSO) van Pluryn overgenomen. Een van de overgenomen locaties is De Aventurijn in Nijmegen. De Aventurijn in Nijmegen biedt praktijkgericht Voorgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar uit de regio’s Nijmegen, Oss en Tiel. De Aventurijn ligt aan de Hatertseweg in Nijmegen en is begrensd door een groengebied en twee naastgelegen scholen. De Aventurijn is momenteel verdeeld in 7 units (met maximaal 40 leerlingen). Het huidige gebouw heeft een omvang van ca. 5.800m2 bvo. Hiervan is het bruto vloeroppervlak van het schooldeel (onderwijs en sport) 4.600m2. Het huidige gebouw wordt verder verhuurd (1.200m2 bvo) aan diverse maatschappelijke bedrijven. Deze bedrijven hebben veelal een koppeling met het onderwijs (als leerwerkomgeving).

Het gebouw van De Aventurijn is verouderd en voldoet niet meer aan de technische en kwalitatieve eisen voor gebruik als school. Het gebouw is toe aan vernieuwing en daarom wordt er met de gemeente Nijmegen al enige tijd gesproken over het vervangen van de locatie. Inmiddels zijn er diverse varianten en scenario’s onderzocht (renovatie en nieuwbouw) en op basis hiervan heeft de Aloysiusstichting haar voorkeur uitgesproken voor een levensduur verlengende renovatie van het bestaande gebouw voor veertig jaar. Gelet op de gewenste risicominimalisatie wordt hierbij het bouwteam als de meest geschikte bouworganisatie-/contractvorm gezien.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen een volledig ontwerp (tot en met uitvoeringsgereed ontwerp/bestek)
te laten opstellen door de architect. De opdracht omvat de architectonische, bouwkundige en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de renovatie en het bijbehorende terrein, alsmede de ontwerpcoördinatie met andere ontwerpdisciplines en de bouwteamaannemer. De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteamverband vanaf fase DO. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in maart 2024 opdracht worden verstrekt zodat in maart 2024 vervolgens direct met de werkzaamheden kan worden gestart.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de selectiecriteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf
gegadigden.

Bron: Tenderned zondag 26 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317818

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *